Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Victoria Johansson , pp. 120. Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning, 2002.

The work

Författare / Author: Victoria Johansson
viccej@yahoo.se
Titel / Title: Mellanstaden-med lokala och regionala intressen i samverkan
Abstrakt Abstract:

Examensarbetet tar upp frågan om hur mellanstaden, stadens moderna delar som vuxit fram under 1900-talet, ska utvecklas. Mellanstaden består av isolerade öar av funktioner med kraftiga trafikleder som löper kors och tvärs och försörjer öarna med trafik. I mellanstaden kan två grupper med olika behov urskiljas. Personer med lokala intressen är de som dagligen vistas i mellanstaden t.ex boende. De har behov av en bra bostadsmiljö med god tillgänglighet till viktiga målpunkter med gena och trygga vägar. Personer med regionala intressen är de som tillfälligt vistas i mellanstaden t.ex kunder och leverantörer till handelskedjor och industrier, men även företagare har regionala intressen. De har behov av effektiva transportleder, bra annonsläge och stora ytor.
Examensarbetet visar hur de olika gruppernas behov skiljer sig åt i två planförslag med Karlskrona i Blekinge som projektområde.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Communications

Nyckelord / Keywords: mellanstad, ytterstad, stadslandskap, mellanland, lokala intressen, regionala intressen, hållbart samhälle, agenda 21, habitat II, Karlskrona, Kungsmarken, Extern handel

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Gunnar Nyström
gunnar.nystrom@bth.se
Examinator / Examiner: Eva Öresjö
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning
Inst. för fysisk planering S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/ifp/
Anmärkningar / Comments:

Adress: Östra Wittusgatan 24, 371 33 Karlskrona
Tele: 0455-311851/0708970374