Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Josef Wårdsäter , pp. 91. Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning, 2003.

The work

Författare / Author: Josef Wårdsäter
Titel / Title: Borgholm. Det offentliga rummet i sommarstaden.
Abstrakt Abstract:

Hur reglering av det offentliga rummet ter sig i sommarstaden. Typexempel Borgholm.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Commerce
Företagsekonomi - Business Administration\Information
Nyckelord / Keywords: Offentliga rummet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Gunnar Nyström
Examinator / Examiner: Eva Öresjö
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning
Inst. för fysisk planering S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/ifp/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: borgholm det offentliga rummet i sommarstaden 2.pdf (5990 kB, öppnas i nytt fönster)