Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Joakim Forslund; Andreas Johansson , pp. 34. TEK/avd. för interaktion och systemdesign, 2003.

The work

Författare / Author: Joakim Forslund, Andreas Johansson
is00jfo@student.bth.se
Titel / Title: Elektronisk signering – Kommer användaracceptansen att påverkas inom 24-timmars myndigheten?
Översatt titel / Translated title: Electronic signatures – Will there be an influence on the user acceptance in the e-Government “24-timmars myndigheten”?
Abstrakt Abstract:

Utvecklingen av medborgare samt företags användande av Internet har ökat dramatiskt under de senaste fem åren. Det ökande Internetanvändandet ledde till att statskontoret 1999 fick i uppdrag av regeringen att ta fram olika förslag samt underlag som skulle ligga till grund för begreppet 24-timmars myndigheten. Tjänsten är beräknad att tas tillbruk i Sverige år 2005. 24-timmars myndigheten kommer tillämpa ett antal olika säkerhetslösningar, därav elektronisk signering. Denna utredning skall belysa hur stort inflytande säkerhetslösningen elektronisk signering kommer att ha på användaracceptansen av denna tjänst. Dessa frågor skall besvaras genom att intervjua två IT-företag och intervjufrågorna skall beröra om de överhuvudtaget ser säkerhetslösningarna som ett problem.

Frågeställningar: Kommer elektronisk signering att påverka användaracceptansen vid införandet av 24-timmars myndigheten?

• Vilken påverkan kommer elektronisk signering att ha på användaracceptansen?

• Vilka säkerhetsrisker finns det med elektronisk signering?

• Hur stor är medvetenheten till riskerna inom elektronisk singering?

Metod: Vi använder intervjuer som underlag för resultatet. Denna metod skall ligga till grund för att kartlägga betydelsen av användaracceptansen inom säkerhetslösningen elektronisk signering.

Slutsats: Det framkomna resultatet, inom vår utredning, tyder på att elektroniska signaturer endast kommer att utgöra en liten del av den framtida användaracceptansen inom tjänsten 24-timmars myndigheten.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Electronic Security
Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Nyckelord / Keywords: 24-timmars myndigheten, Elektronisk signering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationssystem/IS
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Christer Rindebäck
cri@bth.se
Examinator / Examiner: Gouhua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för interaktion och systemdesign
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: elektronisk signering inom 24-timmarsmyndigheten.pdf (721 kB, öppnas i nytt fönster)