Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kristina Stenström , pp. 37. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Kristina Stenström
Titel / Title: Nästa Getinge, Getinge nästa
Abstrakt Abstract:

Halland är en plats som många väljer att flytta till på grund av attraktiva boende- miljöer. Närheten till Göteborg, Malmö- och Öresundsregionen gör att många väljer att pendla hit. Människors resemönster och livsstilar påverkar vår miljö genom bilismen och förbrukning av fossila bränslen. I och med att Västkustbanan byggs ut till dubbel- spår kommer möjligheterna att åka kollek- tivt öka.
Tätorten Getinge ligger mitt emellan Falken- berg och Halmstad och är ett samhälle med många servicetillgångar och tillgodoser även en stor omnejd med dessa. En station i Getinge ger förutsättning för att kunna bo attraktivt på en mindre ort men arbeta i en större stad.
Likaså är det en möjlighet för företag i Get- inge, med omnejd, att få kompetens utifrån och att transportera sina varor på järnväg istället för på landsväg.
Idag har Västkustbanan begränsad kapac- itet, speciellt när tågen närmar sig de större städerna, vilket kommer att bli bättre med utbyggt dubbelspår. Att få till fler stopp på fler stationer, som rubbar tidschemat för tågtrafiken, är en av utmaningarna.
Val av plats för en station kräver noga av- vägningar av olika kriterier eftersom en sta- tion är en dyr och långsiktig investering.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Nyckelord / Keywords: Järnväg, kollektivtrafik, station

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8l2chs
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/24/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Agneta Sundberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011stenstrom.pdf (11241 kB, öppnas i nytt fönster)