Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Rickard Sandgren; Harry Lundström , pp. 34. TKS/Medieteknik, 2008.

The work

Författare / Author: Rickard Sandgren, Harry Lundström
peter.ekdahl@oktv.se
Titel / Title: Spelproduktion för 2d miljö
Översatt titel / Translated title: Game development for a 2d environment
Abstrakt Abstract:

Vi började vårt projekt med grunderna till verktyg för att utveckla spel i 2d. Dessa ämnade vi färdigställa under projektet och med dem utveckla en speldemo. Eftersom vi hade gemensamma visioner om
spelutveckling så bestämde vi oss för att samarbeta, och fokusera på våra respektive områden. Med att utveckla egna verktyg ville vi få en större förståelse för de grundläggande mekanismerna av en spelmotor
och möjligheten att påverka dessa efter våra specifika behov. Det var också för att hålla koden fri från licensierade komponenter för att i framtiden kunna underlätta distribution.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Medieteknik - Media Technology
Mathematics\Geometry
Nyckelord / Keywords: BTH, Blekinge Tekniska Högskola, spel, programmering, ljud, OpenGL, OpenAL, Ogg Vorbis, FLTK, ljudsyntes, verlet, GLFW, 2d

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Digitala spel
Registreringsdatum / Date of registration: 07/14/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Andreas Persson
andreas@sofe.nu
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: spelproduktion_for_2d_miljo_pdf.pdf (322 kB, öppnas i nytt fönster)