Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Therese Karlsson; Emma Hägglund , pp. 25. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Therese Karlsson, Emma Hägglund
Titel / Title: Bemötande - en litteraturstudie om hur patienter med långvarig smärta upplever sjuksköterskans bemötande
Abstrakt Abstract:

Långvarig smärta är idag vanligt förekommande bland individer i samhället. Eftersom de ofta blir skickade mellan olika vårdenheter, känner de sig uppgivna. Ett professionellt bemötande av sjuksköterskan är därför väsentligt. Syftet med studien var att belysa hur patienter med långvarig smärta upplever sjuksköterskans bemötande. Metoden som använts var litteraturstudie. Resultatet visade, att patienterna upplevde sig misstrodda och att de ej blev tagna på allvar av sjuksköterskan i bemötandet. Dessutom framkom det att patienterna kände sig missnöjda och underlägsna i kommunikationen med sjuksköterskan. Att få adekvat information om deras smärta var viktigt för att patienterna skulle kunna hantera sin livssituation på bästa sätt. I diskussionen framkom att förutsättningarna för att patienten skulle uppleva trygghet och tillfredsställelse var att sjuksköterskan bemötte patienten med respekt och förtroende.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: långvarig smärta, kommunikation, relation, bemötande, information, patientens perspektiv, omvårdnad

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 02/03/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Sigrid Johansson
sjh@bth.se
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: karlsson&hagglund.pdf (1755 kB, öppnas i nytt fönster)