Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis


Vänligen fyll i följande information. Arkiv Ex-administratören kommer sedan att publicera ditt examensarbete.

Please submit the following information. The Arkiv Ex-administrator will then publish your thesis.

* Obligatoriska fält/ Obligatory fields.

The work

Språk / Language:
Skrivs: Förnamn Efternamn, Förnamn Efternamn osv./Is written: First name Last name, First name Last name etc.
Skriv svensk eller engelsk titel/Type Swedish or English title.
Sammanfattning på svenska om uppsatsen är på annat språk / Summary in Swedish if the thesis is in another language:
Skriv kort populärvetenskaplig beskrivning / Write a short popular science summary.
* Ämnesord / Subject: Välj upp till 3 ämnesord. /Select up to 3 subjects:


Skriv nyckelorden separerade med kommatecken/Type your keywords seperated by a comma sign.

Publication info

Dokument id / Document id: denr-9vq3kc

Ctrl-klicka för att välja flera rader/Ctrl-click to select multiple lines
Registreringsdatum / Date of registration: 04/19/2015
* Uppsatstyp / Type of thesis:Context

Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Namn på företag eller organisationer. / Name of company or organisations.
Här kan du bl. a. skriva in adresser eller tel. nr. där du kan nås/ You may fill in an address or a phone number where you can be contacted.

Files & Access

*
(läs licens/read license text)

Om du fyllt i fälten korrekt får du meddelandet " "Tack för att du lagt in posten"/ If you have filled in information correctly you will receive the message "Thank you for submitting the record!".

Kontrollfråga för att avgöra att du är en person och inte en robot: Skriv in summan av ett och tre som en siffra i följande fält. / Control question to determine that you are a person and not a bot: Fill in the sum of one and three as a number in the following field.
Kontroll / Control:

Observera att dokumentet inte publiceras i Arkiv EX omgående!
Informationen som du skickat iväg går nu till din Arkiv EX-administratör som kontrollerar att de uppgifter du fyllt i stämmer. Arkiv EX-administratören publicerar din uppsats när den har godkänts av din examinator. Om du senare vill redigera uppgifterna i den inlagda posten måste du kontakta din Arkiv EX-administratör.

Note that your thesis will not be available in the Arkiv EX at once.
The submitted information will now be sent to your Arkiv EX-administrator who will verify it. The Arkiv EX-administrator will then upload your thesis after it has been passed by your examiner. Note that your file will not be published until your Aarkiv EX-administrator has approved the information you have submitted. If you need to revise your document in the future, please contact your Arkiv EX-administrator.