Examensarbeten efter program/Theses by program


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


ProgramAuthorTitleYear
Show details for Datateknisk utbildning för kvinnorDatateknisk utbildning för kvinnor
Show details for Datavetenskapligt program för kvinnor/Computer Science for womenDatavetenskapligt program för kvinnor/Computer Science for women
Show details for Datavetenskapligt program/Computer ScienceDatavetenskapligt program/Computer Science
Show details for Digital bildproduktionDigital bildproduktion
Show details for Digital ExpressionsDigital Expressions
Show details for Digital kultur och kommunikationDigital kultur och kommunikation
Show details for Digital ljudproduktionDigital ljudproduktion
Show details for Digitala spelDigitala spel
Show details for E-governmentE-government
Show details for Ekonom onlineEkonom online
Show details for Ekonomi med inriktning mot hälso- och sjukvård/Business Admin. Health & MedicineEkonomi med inriktning mot hälso- och sjukvård/Business Admin. Health & Medicine
Show details for EkonomprogrammetEkonomprogrammet
Show details for Electrical  Engineering with emphasis on TelecommunicationElectrical Engineering with emphasis on Telecommunication
Show details for Electrical Engineering with emphasis on TelecommunicationElectrical Engineering with emphasis on Telecommunication
Show details for ElektroteknikElektroteknik
Show details for EntreprenörsutbildningEntreprenörsutbildning
Show details for European Master on Software EngineeringEuropean Master on Software Engineering
Hide details for Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphaFolkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphasis on Community Planning
Andersson, JennyDigitala kränkningar -det preventiva arbetet2014
Andersson, MarikaHedersrelaterat våld och förtryck - En kartläggning hos Värmlands läns berörda verksamheter och ideella organisationer2012
Andersson, VeronicaCopingstrategier i forskning om främjandet av psykisk hälsa hos arbetslösa - En integrativ litteraturstudie2013
Apelman, LisaInnovativa mötesplatser för barn och unga - Processutvärdering av Jämjö GoIFs framtidsgrupper2013
Bengtsson, TheresiaSamverkan mellan kommun, föreningar och näringsliv för att stärka människors delaktighet i samhället2014
Bilker, Anna-KarinUtemiljön på förskolorna i Eksjö kommun - En kartläggning av den fysiska miljöns utformning samt personalens erfarenheter av den fysiska miljön2013
Björklund, AnnaNäridrottsplatser - Finns det plats för flickorna? 2014
Boström, ToraWebbaserad hälsokommunikation – och dess potential som informationskanal för primärprevention2012
Brandberg, RikardWorkplace Health Promotion in Japan2014
Brandt, EvaHälsofrämjande arbete i svenska kommuner för barns och ungas psykiska hälsa - Dokumentstudie av riktlinjer och handlingsplaner i kommunala förvaltningar2013
Ericsson, Veronica SelénHälsofrämjande kommunal samhällsplanering genom delaktighet - En fallstudie av förbättringsvandringar och utvecklingsdialoger2012
Forss, MikaelResurser och hinder i ett bostadsområde för ökad fysisk aktivitet hos barn och ungdomar2013


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen