Examensarbeten efter program/Theses by program


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


ProgramAuthorTitleYear
Show details for Digital ExpressionsDigital Expressions
Show details for Digital kultur och kommunikationDigital kultur och kommunikation
Show details for Digital ljudproduktionDigital ljudproduktion
Show details for Digitala spelDigitala spel
Show details for E-governmentE-government
Hide details for Ekonom onlineEkonom online
Adriansson, CharlottaArbete med och uppföljning av CSR: En jämförande studie av socialt hållbart företagande inom tre statliga företag2014
Alervall, ViktoriaPerspectives on the Elements of Packaging Design: A Qualitative Study on the Communication of Packaging2013
Almqvist, PeterHälsoekonomiska utvärderingar av medicinteknik2014
Andersson, AntoniaMotivation som verktyg för att minimera negativ stress i projekt2013
Andersson, MarielleTjänsteorganisationers motiverande och värdeskapande förmåga, utifrån värdebokslutets idéer.2014
Backman, ElinFinansieringsresonemang - en studie av fyra småföretag2012
Bladh, FredrikComplexity Leadership: En analys av ledarskap och dynamiska nätverk2014
Blomberg, BenjaminMultidimensionell kundlojalitet i tjänsteföretag2013
Blomberg, HampusVarumärkespåverkan i sociala medier - Hur varumärkescommunities på Facebook påverkar konsumentrelationer och varumärken2014
Blom, MalinAtt arbeta med strategier och mål i en offentlig verksamhet - En fallstudie om strategiimplementering inom ett kommunalt bostadsbolag2012
Daisley, AnnikaFörutsättningar för tillväxt i en gränsregion2014
Delcomyn, AnneHur arbetar mikroföretag med ekonomistyrning?2012
Edström, MarieFörsvarsmaktens organisation 2013 - En studie av kommunikationens betydelse under en organisationsförändring2014
Egeman, Carl JohanAtt kommunicera med sponsorer2014
Elina, KettinenVerksamhetsstyrning med fokus på intressenters och medarbetares betydelse - ett fundament för företagens varaktiga framgång?2012
Facks, NaomiBudgetens roll i finanskrisens fotspår – en studie av verkstadsföretag2013
Gorevski, DanielMultidimensionell kundlojalitet i tjänsteföretag2013
Grusell, UlrikaDen ekonomiska betydelsen av crowdfunding för företag i uppstartsfasen2014
Gunnarsson, SabinaAtt arbeta med strategier och mål i en offentlig verksamhet - En fallstudie om strategiimplementering inom ett kommunalt bostadsbolag2012
Gustafsson, JaquelinnDen ekonomiska betydelsen av crowdfunding för företag i uppstartsfasen2014
Gustafsson, RasmusEkonomistyrning i ideella föreningar - en kvalitativ studie med inriktning på ideella idrottsföreningar2012
Hagberg, LisetteKöpbeteende på sociala medier. Hur olika faktorer påverkar köpprocessen2014
Hillerborg, FredrikHur uppfattas företaget? - En studie av annonseringens effekter på företagens image2013
Hjertén, AntonKonsumenters etiska köpbeteende2012


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen