Examensarbeten efter program/Theses by program


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


ProgramAuthorTitleYear
Show details for Digital kultur och kommunikationDigital kultur och kommunikation
Show details for Digital ljudproduktionDigital ljudproduktion
Show details for Digitala spelDigitala spel
Show details for E-governmentE-government
Hide details for Ekonom onlineEkonom online
Adriansson, CharlottaArbete med och uppföljning av CSR: En jämförande studie av socialt hållbart företagande inom tre statliga företag2014
Alervall, ViktoriaPerspectives on the Elements of Packaging Design: A Qualitative Study on the Communication of Packaging2013
Almqvist, PeterHälsoekonomiska utvärderingar av medicinteknik2014
Andersson, AntoniaMotivation som verktyg för att minimera negativ stress i projekt2013
Andersson, MarielleTjänsteorganisationers motiverande och värdeskapande förmåga, utifrån värdebokslutets idéer.2014
Backman, ElinFinansieringsresonemang - en studie av fyra småföretag2012
Bladh, FredrikComplexity Leadership: En analys av ledarskap och dynamiska nätverk2014
Blomberg, BenjaminMultidimensionell kundlojalitet i tjänsteföretag2013
Blomberg, HampusVarumärkespåverkan i sociala medier - Hur varumärkescommunities på Facebook påverkar konsumentrelationer och varumärken2014
Blom, MalinAtt arbeta med strategier och mål i en offentlig verksamhet - En fallstudie om strategiimplementering inom ett kommunalt bostadsbolag2012
Daisley, AnnikaFörutsättningar för tillväxt i en gränsregion2014
Delcomyn, AnneHur arbetar mikroföretag med ekonomistyrning?2012
Edström, MarieFörsvarsmaktens organisation 2013 - En studie av kommunikationens betydelse under en organisationsförändring2014
Egeman, Carl JohanAtt kommunicera med sponsorer2014
Elina, KettinenVerksamhetsstyrning med fokus på intressenters och medarbetares betydelse - ett fundament för företagens varaktiga framgång?2012
Facks, NaomiBudgetens roll i finanskrisens fotspår – en studie av verkstadsföretag2013
Gorevski, DanielMultidimensionell kundlojalitet i tjänsteföretag2013
Grusell, UlrikaDen ekonomiska betydelsen av crowdfunding för företag i uppstartsfasen2014
Gunnarsson, SabinaAtt arbeta med strategier och mål i en offentlig verksamhet - En fallstudie om strategiimplementering inom ett kommunalt bostadsbolag2012
Gustafsson, JaquelinnDen ekonomiska betydelsen av crowdfunding för företag i uppstartsfasen2014
Gustafsson, RasmusEkonomistyrning i ideella föreningar - en kvalitativ studie med inriktning på ideella idrottsföreningar2012
Hagberg, LisetteKöpbeteende på sociala medier. Hur olika faktorer påverkar köpprocessen2014
Hillerborg, FredrikHur uppfattas företaget? - En studie av annonseringens effekter på företagens image2013
Hjertén, AntonKonsumenters etiska köpbeteende2012
Holmberg, EmmaArbete med och uppföljning av CSR: En jämförande studie av socialt hållbart företagande inom tre statliga företag2014


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen