Examensarbeten efter program/Theses by program


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


ProgramAuthorTitleYear
Show details for Digital ljudproduktionDigital ljudproduktion
Show details for Digitala spelDigitala spel
Show details for E-governmentE-government
Show details for Ekonom onlineEkonom online
Show details for Ekonomi med inriktning mot hälso- och sjukvård/Business Admin. Health & MedicineEkonomi med inriktning mot hälso- och sjukvård/Business Admin. Health & Medicine
Show details for EkonomprogrammetEkonomprogrammet
Show details for Electrical  Engineering with emphasis on TelecommunicationElectrical Engineering with emphasis on Telecommunication
Show details for Electrical Engineering with emphasis on TelecommunicationElectrical Engineering with emphasis on Telecommunication
Show details for ElektroteknikElektroteknik
Show details for EntreprenörsutbildningEntreprenörsutbildning
Show details for European Master on Software EngineeringEuropean Master on Software Engineering
Show details for Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphaFolkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphasis on Community Planning
Show details for Fristående kursFristående kurs
Hide details for Fysisk Planering/Spatial PlanningFysisk Planering/Spatial Planning
Aandahl, HannaTryggare Park - Åtgärdsförslag för Kroksbäcksparken ur ett trygghetsperspektiv2011
Abedini, Margareta Mark och MarcelAtt upptäcka Mellanstaden - En studie av stadens ytterområden med Kristiansta som exempel2002
Adhagen, GustavPlatser för avskildhet - Att få vara ifred i offentliga rum2014
Adolfsson, ErikVindkraften och landskapet - en fallstudie av vindkraftsplaneringen i Motala kommun2010
Ahlgren, LisaVindkraft i Sveriges inland - Vindkraftsplan för Hylte kommun2008
Ahlstrand, AnnaPrim, Stadsförnyelse i Barcelona2008
Ahnström, AnnaPLANERA FÖR FÖRTÄTNING GENOM PÅBYGGNAD - "Karlsson på taket", saga eller verklighet?2004
Alborn, Jonas3D och kommunal fysisk planering2012
Aldinge, ThereseDET OFFENTLIGA RUMMET - EN PLATS FÖR DET PRIVATA? En fallstudie av planeringsärenden i Stockholm2012
Alexanderson, KlaraTryggt och vackert? Hur behandlar kommunala belysningsprogram estetik och trygghet?2013
Allvar, JerkBanar spår väg för framtiden? En jämförande fallstudie av tre intraurbana kollektivtrafiksatsningar.2010
Allvar, JerkStaden, planen och marknaden - en studie av offentliga och privata aktörers agerande i stadsplaneringen2012
Almenius, RichardStadens flexibla vardagsrum - ett gestaltningsförslag för ökad attraktivitet och nyttjande av Fristadstorget, Eskilstuna 2012
Alm, SannaRe:Regional2008
Alström, RickardKungstorget2008
Altenius, JohanMölndalsåns dalgång - en länk mellan staden och förstaden2003


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen