Examensarbeten efter program/Theses by program


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


ProgramAuthorTitleYear
Show details for EkonomprogrammetEkonomprogrammet
Show details for Electrical  Engineering with emphasis on TelecommunicationElectrical Engineering with emphasis on Telecommunication
Show details for Electrical Engineering with emphasis on TelecommunicationElectrical Engineering with emphasis on Telecommunication
Show details for ElektroteknikElektroteknik
Show details for EntreprenörsutbildningEntreprenörsutbildning
Show details for European Master on Software EngineeringEuropean Master on Software Engineering
Show details for Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphaFolkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphasis on Community Planning
Show details for Fristående kursFristående kurs
Show details for Fysisk Planering/Spatial PlanningFysisk Planering/Spatial Planning
Hide details for FöretagsekonomiFöretagsekonomi
Andersson, HenrikKassaflödesanalyser - En undersökning av kassaflödesanalysens användning i förhållande till det tidsperspektiv som styr företagens agerande.2005
Boistrup, JessicaKommunikationsproblem kring marknadsföring – En studie angående kommunikationsproblem mellan rådgivare och företagare.2005
Carlsson, Ann-Charlotte NorénEffektiv ekonomistyrning inom den offentliga sjukvården - en studie av Habiliterings- och rehabiliteringskliniken på Blekingesjukhuset2006
Carlsson, JoacimLojalitet – Är det möjligt att bibehålla vid en outsourcing?2004
Carlsson, ÅsaPersonalbefrämjande åtgärder i företagens strategiarbete2004
Cedergren, AnnelieBudgeten som styrverktyg – En studie av Blekingesjukhuset i Karlskrona och S:t Görans sjukhus i Stockholm2005
Corkovic, BenjaminFinanskris & lågkonjunktur – konsekvenser för åkerier och dess anställda2009
Doverlind, DanielAktierådens grunder - En analys av aktieråd2005
D´Este, VeronikaKommunikationsproblem kring marknadsföring – En studie angående kommunikationsproblem mellan rådgivare och företagare.2005
Emmerich, FranckProfitable business model for an open source, freeware2005
Engström, KristinaCustomer Relationship Management - hur tillämpas detta i företagen?2005
Ericsson, Johane-handel - vilka faktorer kan göra ett e-handelsföretag framgångsrikt2004
Farman, AlexanderSpelstreamingens påverkan på tv- och dataspelsmarknadens konsumenter2015
[Replication or Save Conflict]
Fasth, AnnaEffekter av förändrad resursallokering och kostnadsfördelning. -En fallstudie vid BTH2007
Focklin, ThereseEffektiv ekonomistyrning inom den offentliga sjukvården - en studie av Habiliterings- och rehabiliteringskliniken på Blekingesjukhuset2006
Frick, EmilSpelstreamingens påverkan på tv- och dataspelsmarknadens konsumenter2015
[Replication or Save Conflict]
Gorschek, TonySuccess Evaluation and Measures in Software Process Improvement2006
Gustafsson, SimonHyperkonkurrens - En studie i tillverkningsindustrin2006


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen