Examensarbeten efter program/Theses by program


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


ProgramAuthorTitleYear
Hide details for Ekonom onlineEkonom online
Alervall, ViktoriaPerspectives on the Elements of Packaging Design: A Qualitative Study on the Communication of Packaging2013
Andersson, AntoniaMotivation som verktyg för att minimera negativ stress i projekt2013
Backman, ElinFinansieringsresonemang - en studie av fyra småföretag2012
Blomberg, BenjaminMultidimensionell kundlojalitet i tjänsteföretag2013
Blom, MalinAtt arbeta med strategier och mål i en offentlig verksamhet - En fallstudie om strategiimplementering inom ett kommunalt bostadsbolag2012
Delcomyn, AnneHur arbetar mikroföretag med ekonomistyrning?2012
Elina, KettinenVerksamhetsstyrning med fokus på intressenters och medarbetares betydelse - ett fundament för företagens varaktiga framgång?2012
Facks, NaomiBudgetens roll i finanskrisens fotspår – en studie av verkstadsföretag2013
Gorevski, DanielMultidimensionell kundlojalitet i tjänsteföretag2013
Gunnarsson, SabinaAtt arbeta med strategier och mål i en offentlig verksamhet - En fallstudie om strategiimplementering inom ett kommunalt bostadsbolag2012
Gustafsson, RasmusEkonomistyrning i ideella föreningar - en kvalitativ studie med inriktning på ideella idrottsföreningar2012
Hillerborg, FredrikHur uppfattas företaget? - En studie av annonseringens effekter på företagens image2013
Hjertén, AntonKonsumenters etiska köpbeteende2012
Holmgren, MarkusKriterier för prestationsmått2012
Isaksson, MariaEkonomistyrning i ideella föreningar - en kvalitativ studie med inriktning på ideella idrottsföreningar2012
Janvari, Anna-KarinHur uppfattas företaget? - En studie av annonseringens effekter på företagens image2013
Johansson, ConnyMål- och resultatstyrning i den kommunala versamheten2013
Johansson, EmmaCorporate Social Responsibility i Nordea & Swedbank – Hur har den utvecklats?2013
Kangas, ThereseMergervågor ur ett företagsperspektiv2012
Kron, PederInvesteringsbedömning av gruvprojekt2013
Lander, JohnSvensk affärskultur kontra brasiliansk affärskultur - våra förväntningar och vår självbild2013
Larsson, EvaMål- och resultatstyrning i den kommunala versamheten2013
Larsson, IngelaKonsumenters etiska köpbeteende2012
Lisstorp, MattiasOmsättning, rörelseresultat och kapitalstruktur – Påverkas företags kapitalstruktur av förändringar i dess omsättning eller rörelseresultat?2012
Loghmani, ShivaKriterier för prestationsmått2012
Lucic, AnaBudgetens roll i finanskrisens fotspår – en studie av verkstadsföretag2013
Lundberg, FredrikKnowledge Process Outsourcing; framgångsfaktorer och dess inverkan på produktivitet2012
Malmberg, Ann-CharlotteHur arbetar mikroföretag med ekonomistyrning?2012
Neziri, BurimInternprissättning inom offentlig verksamhet – en kvalitativ studie om internprissättning som styrverktyg2012