Examensarbeten efter program/Theses by program


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


ProgramAuthorTitleYear
Show details for Electrical Engineering with emphasis on TelecommunicationElectrical Engineering with emphasis on Telecommunication
Show details for ElektroteknikElektroteknik
Show details for EntreprenörsutbildningEntreprenörsutbildning
Show details for European Master on Software EngineeringEuropean Master on Software Engineering
Show details for Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphaFolkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphasis on Community Planning
Show details for Fristående kursFristående kurs
Show details for Fysisk Planering/Spatial PlanningFysisk Planering/Spatial Planning
Show details for FöretagsekonomiFöretagsekonomi
Show details for Humanistiskt programHumanistiskt program
Hide details for Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems ManagementInformationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Abrahamsson, CharlottaFinansiell riskredovisning2001
Adolfsson, JonnyMål- och resultatstyrning i offentlig verksamhet - En fallstudie av äldreförvaltningen inom Karlskrona kommun2004
Adolfsson, VictorSäkerhetskapital En del av det Intellektuella Kapitalet2002
Agnesson, AndersEn jämförelse mellan materiella investeringar och investeringar i kompetensutveckling2003
Alfredsson, RickardSoft Center - De komplexa föreställningarnas affär2000
Alfredsson., MagnusRationella förväntningar på optionsmarknaden - en jämförelse mellan faktisk, implicit och historisk volatilitet.2001
Alldén, LindaFörändringar i ledarstilar- Påverkar de organisationens livscykel och struktur?2005
Almaliki, RayyaHur myndigheter definierar sina prestationer i förhållande till sina mål och hur dessa följs upp2004
Ambrus, NiklasOm personalförmåner motiverar de anställda2003
Andersson, Anna-KarinVarför team? En fallstudie på tre företag.2001
Andersson, AnnikaKartläggning och utvärdering av utbildningar - en svaghet i företag? 2002
Andersson, EmelyE-learning - en form för kompetensutveckling?2001
Andersson, JessicaArgument för och emot privat sjukvård2005
Andersson, KatrinIT-företagens syn på betydelsen av Social kompetens vid rekrytering till olika tjänster2000
Andersson, SarahSvenska e-handelsföretags applikationer och intäktsmodeller2003
Andersson, VeronicaIndividuell lönesättning som styrmedel - en jämförelse mellan praktiken och några teoretiskt fastställda faktorer.2002
Arbin, BodilFaktorer som påverkar mobiloperatörernas prissättning 2005
Arbin, BodilStrategies in the Colombian Telecommunication Market – Seen Through the Perspective of Porter2006
Aspenberg, PatrickHur utformar företagen sina belöningssystem?2003
Axelsson, JohnVilka är bankernas interna drivkrafter för att utveckla finansiella tjänster på Internet?2003


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen