Examensarbeten efter program/Theses by program


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


ProgramAuthorTitleYear
Show details for ElektroteknikElektroteknik
Show details for EntreprenörsutbildningEntreprenörsutbildning
Show details for European Master on Software EngineeringEuropean Master on Software Engineering
Hide details for Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphaFolkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphasis on Community Planning
Andersson, JennyDigitala kränkningar -det preventiva arbetet2014
Andersson, MarikaHedersrelaterat våld och förtryck - En kartläggning hos Värmlands läns berörda verksamheter och ideella organisationer2012
Andersson, VeronicaCopingstrategier i forskning om främjandet av psykisk hälsa hos arbetslösa - En integrativ litteraturstudie2013
Apelman, LisaInnovativa mötesplatser för barn och unga - Processutvärdering av Jämjö GoIFs framtidsgrupper2013
Bengtsson, TheresiaSamverkan mellan kommun, föreningar och näringsliv för att stärka människors delaktighet i samhället2014
Bilker, Anna-KarinUtemiljön på förskolorna i Eksjö kommun - En kartläggning av den fysiska miljöns utformning samt personalens erfarenheter av den fysiska miljön2013
Björklund, AnnaNäridrottsplatser - Finns det plats för flickorna? 2014
Boström, ToraWebbaserad hälsokommunikation – och dess potential som informationskanal för primärprevention2012
Brandberg, RikardWorkplace Health Promotion in Japan2014
Brandt, EvaHälsofrämjande arbete i svenska kommuner för barns och ungas psykiska hälsa - Dokumentstudie av riktlinjer och handlingsplaner i kommunala förvaltningar2013
Ericsson, Veronica SelénHälsofrämjande kommunal samhällsplanering genom delaktighet - En fallstudie av förbättringsvandringar och utvecklingsdialoger2012
Forss, MikaelResurser och hinder i ett bostadsområde för ökad fysisk aktivitet hos barn och ungdomar2013
Fridelind, MariaSkolpersonals hälsostatus – Fysisk och psykisk hälsostatus kartlagd med hälsoprofilsbedömningar2012
Hansson, ErikaSociala faktorers betydelse för de boendes hälsa på ett trygghetsboende - En intervjustudie2012
Haveland, MariaHiv- smittades upplevelser av stöd från Noaks Ark i Jönköpings län.2014
Hellman, JaninaFöräldratidning skriver om barns övervikt - innehållsanalys av en svensk föräldratidning2013
Henricsson, NikeFramgångsfaktorer i chefers ledarskap som skapar delaktiga medarbetare2012
Holmberg, MartinOffentliga miljöer – Hur de underlättar alternativt försvårar människors hälsofrämjande livsmedelsval2012
Johansson, HannaGrönstruktur ur ett folkhälsoperspektiv2013
Kjellström, PiaEnvironmental Considerations in Childhood Obesity Prevention. Which factors facilitate success?2013
Klemedtsson, MoaFörskolepersonalens perspektiv på kemikalier i leksaker och arbetet med giftfria förskolor2014
Konrad, JennieÅterhämtning mellan arbetspassen - En kvalitativ studie om återhämtningens betydelse2012
Larsson, IngelaNärståendestöd vid demenssjukdom - En litteraturstudie2012
Larsson, MatildaFörskolepersonalens perspektiv på kemikalier i leksaker och arbetet med giftfria förskolor2014
Löfstaf, SimoneMötesplatser och aktiviteter för äldre - En kartläggning av mötesplatser och aktiviteter för äldre på Lidingö2013
Malmstedt, CamillaBARN SOM BEVITTNAR VÅLD I HEMMET2012


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen