Examensarbeten efter program/Theses by program


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


ProgramAuthorTitleYear
Show details for EntreprenörsutbildningEntreprenörsutbildning
Show details for European Master on Software EngineeringEuropean Master on Software Engineering
Show details for Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphaFolkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphasis on Community Planning
Show details for Fristående kursFristående kurs
Hide details for Fysisk Planering/Spatial PlanningFysisk Planering/Spatial Planning
Aandahl, HannaTryggare Park - Åtgärdsförslag för Kroksbäcksparken ur ett trygghetsperspektiv2011
Abedini, Margareta Mark och MarcelAtt upptäcka Mellanstaden - En studie av stadens ytterområden med Kristiansta som exempel2002
Adhagen, GustavPlatser för avskildhet - Att få vara ifred i offentliga rum2014
Adolfsson, ErikVindkraften och landskapet - en fallstudie av vindkraftsplaneringen i Motala kommun2010
Ahlgren, LisaVindkraft i Sveriges inland - Vindkraftsplan för Hylte kommun2008
Ahlstrand, AnnaPrim, Stadsförnyelse i Barcelona2008
Ahnström, AnnaPLANERA FÖR FÖRTÄTNING GENOM PÅBYGGNAD - "Karlsson på taket", saga eller verklighet?2004
Alborn, Jonas3D och kommunal fysisk planering2012
Aldinge, ThereseDET OFFENTLIGA RUMMET - EN PLATS FÖR DET PRIVATA? En fallstudie av planeringsärenden i Stockholm2012
Alexanderson, KlaraTryggt och vackert? Hur behandlar kommunala belysningsprogram estetik och trygghet?2013
Allvar, JerkBanar spår väg för framtiden? En jämförande fallstudie av tre intraurbana kollektivtrafiksatsningar.2010
Allvar, JerkStaden, planen och marknaden - en studie av offentliga och privata aktörers agerande i stadsplaneringen2012
Almenius, RichardStadens flexibla vardagsrum - ett gestaltningsförslag för ökad attraktivitet och nyttjande av Fristadstorget, Eskilstuna 2012
Alm, SannaRe:Regional2008
Alström, RickardKungstorget2008
Altenius, JohanMölndalsåns dalgång - en länk mellan staden och förstaden2003
Altenius, VictorSVÅRBEHÄRSKADE OFFENTLIGA RUM - att bygga med människan i fokus2011
Andersson, CamillaSpace Syntax ett sätt att se stadsplanering i nya dimensioner En studie på Frihamnen i Göteborg2002
Andersson, DanielDrottningtorget Trollhättan - att gestalta ett offentligt rum2012
Andersson, ElinCamping - tält eller stuga?2005
Andersson, ElinNy centralstation i Sundsvall - Lokalisering med utgångspunktfrån stadsbild och tillgänglighet1999
Andersson, ErikaBostadsutveckling på landsbygden -Ortsanalys och planförslag med gestaltningsprogram, Västra Möcklö2014
Andersson, FredrikHamnstaden; Värtahamnen, Frihamnen, Loudden1998
Andersson, JessicaMÖJLIGHETER ATT MÖTAS? Hur mötesplatser med handelskaraktär kan förstärkas för social hållbarhet då handeln lämnar, med exempel på Hjo centrum 2012
Andersson, JessicaPlaneringsförutsättningar för Brommafältet1997


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen