Examensarbeten efter program/Theses by program


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


ProgramAuthorTitleYear
Hide details for EntreprenörsutbildningEntreprenörsutbildning
Appelgren, CeciliaEntreprenöriell marknadsföring - Hur marknadsförs småföretag startade av entreprenörer2005
Appelgren, CeciliaEntreprenöriell marknadsföring -Hur marknadsförs småföretag startade av entreprenörer2005
Gunnarsson, AndersE-mail som marknadsföringskanal och dess effekter på kundrelationer2004
Lenander, JohanE-handel - Vilka faktorer styr konsumentens köp över Internet och då med fokus på hälsokostbranschen?2004
Malm, Per-olaE-mail som marknadsföringskanal och dess effekter på kundrelationer2004
Mattsson, ElsaEntreprenöriell marknadsföring - Hur marknadsförs småföretag startade av entreprenörer2005
Mattsson, ElsaEntreprenöriell marknadsföring -Hur marknadsförs småföretag startade av entreprenörer2005
Nilsson, CharlottaPersonalpolitiken – en dynamisk process2003
Persson, Ann-SofieAvgörande faktorer när småföretag investerar i elektronisk handel2004
Persson, NiklasAnnonsmarknaden på Internet och att konkurrera med Blocket.se2004
Strömqvist, AnnaPersonalpolitiken – en dynamisk process2003
Vollan, AnderAnnonsmarknaden på Internet och att konkurrera med Blocket.se2004
Show details for European Master on Software EngineeringEuropean Master on Software Engineering
Show details for Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphaFolkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphasis on Community Planning
Show details for Fristående kursFristående kurs
Show details for Fysisk Planering/Spatial PlanningFysisk Planering/Spatial Planning
Show details for FöretagsekonomiFöretagsekonomi
Show details for Humanistiskt programHumanistiskt program
Show details for Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems ManagementInformationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Show details for Informationssystem/ISInformationssystem/IS
Show details for Informationsteknologiutbildning/Information TechnologyInformationsteknologiutbildning/Information Technology
Show details for Interaktion och designInteraktion och design
Show details for International Information Systems, 120 poängInternational Information Systems, 120 poäng
Show details for International Software EngineeringInternational Software Engineering
Show details for Internationell ADB/International ISInternationell ADB/International IS
Show details for InternetsystemsInternetsystems
Show details for IT-säkerhet/Security EngineeringIT-säkerhet/Security Engineering
Show details for kultur och digitala medierkultur och digitala medier
Show details for LitteraturLitteratur


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen