Examensarbeten efter program/Theses by program


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


ProgramAuthorTitleYear
Hide details for Folkhälsovetenskap 41-80 poäng/Public HealthFolkhälsovetenskap 41-80 poäng/Public Health
Benson, Urbantest tsesy 2004
Hide details for Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphaFolkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphasis on Community Planning
Andersson, MarikaHedersrelaterat våld och förtryck - En kartläggning hos Värmlands läns berörda verksamheter och ideella organisationer2012
Andersson, VeronicaCopingstrategier i forskning om främjandet av psykisk hälsa hos arbetslösa - En integrativ litteraturstudie2013
Apelman, LisaInnovativa mötesplatser för barn och unga - Processutvärdering av Jämjö GoIFs framtidsgrupper2013
Bilker, Anna-KarinUtemiljön på förskolorna i Eksjö kommun - En kartläggning av den fysiska miljöns utformning samt personalens erfarenheter av den fysiska miljön2013
Boström, ToraWebbaserad hälsokommunikation – och dess potential som informationskanal för primärprevention2012
Brandt, EvaHälsofrämjande arbete i svenska kommuner för barns och ungas psykiska hälsa - Dokumentstudie av riktlinjer och handlingsplaner i kommunala förvaltningar2013
Ericsson, Veronica SelénHälsofrämjande kommunal samhällsplanering genom delaktighet - En fallstudie av förbättringsvandringar och utvecklingsdialoger2012
Forss, MikaelResurser och hinder i ett bostadsområde för ökad fysisk aktivitet hos barn och ungdomar2013
Fridelind, MariaSkolpersonals hälsostatus – Fysisk och psykisk hälsostatus kartlagd med hälsoprofilsbedömningar2012
Hansson, ErikaSociala faktorers betydelse för de boendes hälsa på ett trygghetsboende - En intervjustudie2012
Hellman, JaninaFöräldratidning skriver om barns övervikt - innehållsanalys av en svensk föräldratidning2013
Henricsson, NikeFramgångsfaktorer i chefers ledarskap som skapar delaktiga medarbetare2012
Holmberg, MartinOffentliga miljöer – Hur de underlättar alternativt försvårar människors hälsofrämjande livsmedelsval2012
Johansson, HannaGrönstruktur ur ett folkhälsoperspektiv2013
Kjellström, PiaEnvironmental Considerations in Childhood Obesity Prevention. Which factors facilitate success?2013
Konrad, JennieÅterhämtning mellan arbetspassen - En kvalitativ studie om återhämtningens betydelse2012
Larsson, IngelaNärståendestöd vid demenssjukdom - En litteraturstudie2012
Löfstaf, SimoneMötesplatser och aktiviteter för äldre - En kartläggning av mötesplatser och aktiviteter för äldre på Lidingö2013
Mårtensson, KajsaCopingstrategier i forskning om främjandet av psykisk hälsa hos arbetslösa - En integrativ litteraturstudie2013
Olofsson, JosefineFöräldratidning skriver om barns övervikt - innehållsanalys av en svensk föräldratidning2013
Olsson, LisaSambandsfaktorer mellan socialt kapital och hälsa - ett förtydligande2013
Olsson, Zuzana BiacovskaTidigt föräldrastöd i grupp - spädbarnsföräldrarnas upplevelser och tankar2012
Paulusson, MalinWhy honor is worth more than a life - A literature review about ’so called’ honor violence2013
Scott, EricaLokalt strategiskt folkhälsoarbete - En litteraturstudie av hälsokonsekvensbedömning som metod2013
Shirazi, PayamUtvärdering av ett hälsotek ur männens perspektiv - hälsotek som stödjande miljö, dess inverkan på hälsa och förmågan att ta ansvar för den egna hälsan2013
Zerrouki, Elias ZouheyrByggd miljø och fysisk aktivitet i dagligt liv - En litteraturstudie2013
Show details for Fristående kursFristående kurs