Examensarbeten efter program/Theses by program


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


ProgramAuthorTitleYear
Hide details for Humanistiskt programHumanistiskt program
Andersson, CarolaOrganiserat samarbete mellan lärare och kollegor inom IKT-baserad distansundervisning2004
Larsson, ThereseThe strong connection between anger and the concept of a torn identity in Jamaica Kincaid's "A Small Place".2004
Löfgren, JohanKonstruktion av genus i Karlskronas pingstförsamling2005
Petersson, KajsaOrganiserat samarbete mellan lärare och kollegor inom IKT-baserad distansundervisning2004
Åkeson, Ann CarolinAtt synliggöra jämlikhet mellan skillnader: en bildningsgång i humor1999
Hide details for Informatik/InformaticsInformatik/Informatics
Bibri, MohamedICT Design Unsustainability & the Path toward Environmentally Sustainable Technologies 2009
Bibri, MohamedSustaining ICT for Sustainability: Towards Mainstreaming De–carbonization–oriented Design & Enabling the Energy–Efficient, Low Carbon Economy2009
Hide details for Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems ManagementInformationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Abrahamsson, CharlottaFinansiell riskredovisning2001
Adolfsson, JonnyMål- och resultatstyrning i offentlig verksamhet - En fallstudie av äldreförvaltningen inom Karlskrona kommun2004
Adolfsson, VictorSäkerhetskapital En del av det Intellektuella Kapitalet2002
Agnesson, AndersEn jämförelse mellan materiella investeringar och investeringar i kompetensutveckling2003
Alfredsson, RickardSoft Center - De komplexa föreställningarnas affär2000
Alfredsson., MagnusRationella förväntningar på optionsmarknaden - en jämförelse mellan faktisk, implicit och historisk volatilitet.2001
Alldén, LindaFörändringar i ledarstilar- Påverkar de organisationens livscykel och struktur?2005
Almaliki, RayyaHur myndigheter definierar sina prestationer i förhållande till sina mål och hur dessa följs upp2004
Ambrus, NiklasOm personalförmåner motiverar de anställda2003
Andersson, Anna-KarinVarför team? En fallstudie på tre företag.2001
Andersson, AnnikaKartläggning och utvärdering av utbildningar - en svaghet i företag? 2002
Andersson, EmelyE-learning - en form för kompetensutveckling?2001
Andersson, JessicaArgument för och emot privat sjukvård2005
Andersson, KatrinIT-företagens syn på betydelsen av Social kompetens vid rekrytering till olika tjänster2000
Andersson, SarahSvenska e-handelsföretags applikationer och intäktsmodeller2003
Andersson, VeronicaIndividuell lönesättning som styrmedel - en jämförelse mellan praktiken och några teoretiskt fastställda faktorer.2002
Arbin, BodilFaktorer som påverkar mobiloperatörernas prissättning 2005
Arbin, BodilStrategies in the Colombian Telecommunication Market – Seen Through the Perspective of Porter2006
Aspenberg, PatrickHur utformar företagen sina belöningssystem?2003
Axelsson, JohnVilka är bankernas interna drivkrafter för att utveckla finansiella tjänster på Internet?2003


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen