Examensarbeten efter program/Theses by program


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


ProgramAuthorTitleYear
Show details for InternetsystemsInternetsystems
Show details for IT-säkerhet/Security EngineeringIT-säkerhet/Security Engineering
Show details for kultur och digitala medierkultur och digitala medier
Show details for LitteraturLitteratur
Show details for Magisterprogram Datavetenskap, 40 poäng/Master programme Computer ScienceMagisterprogram Datavetenskap, 40 poäng/Master programme Computer Science
Show details for Magisterprogram Ekonomi, 40 poäng/Master programme EconomyMagisterprogram Ekonomi, 40 poäng/Master programme Economy
Show details for Magisterprogram Elektroteknik/Masters programme ElectrotechnologyMagisterprogram Elektroteknik/Masters programme Electrotechnology
Show details for Magisterprogram Fysisk planering/Masters programme in European Spatial PlanningMagisterprogram Fysisk planering/Masters programme in European Spatial Planning
Show details for Magisterprogram i Datavetenskap/MSC in Computer scienceMagisterprogram i Datavetenskap/MSC in Computer science
Show details for Magisterprogram i Elektroteknik / Master of Science in Electrical EngineeringMagisterprogram i Elektroteknik / Master of Science in Electrical Engineering
Show details for Magisterprogram i Företagsekonomi/Master's Degree Programme in Business Administration (MSC)Magisterprogram i Företagsekonomi/Master's Degree Programme in Business Administration (MSC)
Show details for Magisterprogram i gestaltning och i digitala medierMagisterprogram i gestaltning och i digitala medier
Show details for Magisterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation/MSPI Masters in sustainable product-service system inMagisterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation/MSPI Masters in sustainable product-service system innovation
Show details for Magisterprogram i pedagogik för lärandeMagisterprogram i pedagogik för lärande
Show details for Magisterprogram i pedagogik för lärande, utveckling och kommunikationMagisterprogram i pedagogik för lärande, utveckling och kommunikation
Show details for Magisterprogram i psykologi för lärandeMagisterprogram i psykologi för lärande
Hide details for Magisterprogram i vårdvetenskap/Master of nursing scienceMagisterprogram i vårdvetenskap/Master of nursing science
Akum, Bertha-NehThe lived experiences of patients with long- term urinary catheter in Cameroon2006
Andersson, ElisabethSjuksköterskors beslutsfattande vid flödeshinder i kvarliggande urinkateter - En intervjustudie med tolv intensivvårdssjuksköterskor vid en allmän intensivvårdsavdelning i södra Sverige.2011
Augustsson, CatarinaPatientens upplevelse av den perioperativa omvårdnaden i samband med ett dagkirurgiskt ingrepp - En intervjustudie2013
Berglund-Johansson, CatrinAtt vara anhörig till en person som insjuknat i stroke - En intervjustudie2009
Bjärvall, RobertVakna lokalbedövade patienters upplevelser2010
Bruziene, RitaThe stress experience of nursing staff in intensive care therapy2006
Bäckström, KristinQuality of life among older people living in special accommodation suffering from dementia or cognitive impairment2013
Emužienė, VilmaThe meaning of abortion experience for women2006
Englesson, ChristelÄldres framtidssyn och funderingar med fokus på vård och omsorg2006
Ericsson, TereseSjuksköterskors uppfattning om tillämpning av omvårdnadsforskning i den kliniska verksamheten.2011
Fransson, CarinaThe experience of quality of life among older people living in nursing homes: An interview study.2011
Galdikiene, NijoleA validity study of a questionnaire about the perception of conscience among care professionals in primary health care in Lithuania2006
Gustafsson, MarkusCan a theory-based intervention change and sustain nurses' knowledge and attitudes concerning cancer-related pain management? - A quasi-experimental design2012


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen