Examensarbeten efter program/Theses by program


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


ProgramAuthorTitleYear
Show details for Magisterprogram i gestaltning och i digitala medierMagisterprogram i gestaltning och i digitala medier
Show details for Magisterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation/MSPI Masters in sustainable product-service system inMagisterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation/MSPI Masters in sustainable product-service system innovation
Show details for Magisterprogram i pedagogik för lärande, utveckling och kommunikationMagisterprogram i pedagogik för lärande, utveckling och kommunikation
Show details for Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunkationMagisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunkation
Hide details for Magisterprogram i vårdvetenskap/Master of nursing scienceMagisterprogram i vårdvetenskap/Master of nursing science
Akum, Bertha-NehThe lived experiences of patients with long- term urinary catheter in Cameroon2006
Andersson, ElisabethSjuksköterskors beslutsfattande vid flödeshinder i kvarliggande urinkateter - En intervjustudie med tolv intensivvårdssjuksköterskor vid en allmän intensivvårdsavdelning i södra Sverige.2011
Augustsson, CatarinaPatientens upplevelse av den perioperativa omvårdnaden i samband med ett dagkirurgiskt ingrepp - En intervjustudie2013
Berglund-Johansson, CatrinAtt vara anhörig till en person som insjuknat i stroke - En intervjustudie2009
Bjärvall, RobertVakna lokalbedövade patienters upplevelser2010
Bruziene, RitaThe stress experience of nursing staff in intensive care therapy2006
Bäckström, KristinQuality of life among older people living in special accommodation suffering from dementia or cognitive impairment2013
Emužienė, VilmaThe meaning of abortion experience for women2006
Englesson, ChristelÄldres framtidssyn och funderingar med fokus på vård och omsorg2006
Ericsson, TereseSjuksköterskors uppfattning om tillämpning av omvårdnadsforskning i den kliniska verksamheten.2011
Fransson, CarinaThe experience of quality of life among older people living in nursing homes: An interview study.2011
Galdikiene, NijoleA validity study of a questionnaire about the perception of conscience among care professionals in primary health care in Lithuania2006
Gustafsson, MarkusCan a theory-based intervention change and sustain nurses' knowledge and attitudes concerning cancer-related pain management? - A quasi-experimental design2012
Hellström, PatrikMotion och sömnkvalitet hos äldre personer i en kommun i sydöstra Sverige2011
Idbrant, MariaUpplevelser i samband med besked om diagnosen Multipel Skleros – patientens och sjuksköterskans perspektiv - En fallstudie (Case Study)2013
Johansson, JennyDistriktssköterskors upplevelser av att använda Motiverande samtal - En intervjustudie2014
Johansson, SuzanaKateterrelaterade urinvägsinfektioner – brist på effektiva preventioner – En litteratursammanställning2010
Karlsson, Ann-ChristinLiving with automated peritoneal dialysis2006
Karlsson, Boel BingströmIntervjustudie – med personer som överlevt en första stroke2009
Malakauskiene, ReginaHealth related quality of life among seamen-focus on Lithuanian seamen2006
Matič, LucijaSPIRITUAL NEEDS WITHIN NURSING - Spiritual needs as perceived by Slovenian nurses2006
Mölhede, PernillaSkolsköterskans upplevelser av arbetet med övervikt och fetma i skolhälsovården2011
Nedfors, KarinSjuksköterskans upplevelse av kommunikation med läkare i samband med rond - En intervjustudie2012
Nilsson, MonikaAnhörig eller anställd personal? - Vilken vård efterfrågar äldre när de drabbas av sjukdom 2006
Olofsson, TinaKommunikation och omgivande miljö vid bedsiderapportering på postoperativ avdelning - En mikroetnografisk studie2013


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen