Examensarbeten efter program/Theses by program


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


ProgramAuthorTitleYear
Hide details for Samhällsvetarprogrammet/Social Science programmeSamhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Almljung, SofiaSambandet mellan social kompetens och stress på arbetsplatsen2006
Amani, HomanEffekten av varumärkes beskrivning på studenters attityd kring värdering och ägande av produkter2006
Andersson, PernillaÄr människan formad med det karismatiska ledarskapet redan från tidig ålder.- En observerande studie över mindre barn.2007
Andersson, CarolineUpplevelser av interaktionen mellan klient och socialsekreterare -sett ur ett maktperspektiv2006
Andersson, JennieVilka faktorer i service branschens arbetsmiljö har betydelse för social trötthet? 2008
Andersson, Sarah MalmDen virtuella mötesplatsen - En studie om ungdomars identitetsskapande på Lunarstorm 2006
Arnason, ArnarEn gång kriminell, alltid kriminell? -En studie om kriminellas hinder och möjligheter att återintegreras i samhället2005
Aronsson, PernillaDöva och normalhörandes bedömningar av manipulerade illusionsbilder2007
Aronsson, PernillaDöva och normalhörandes bedömningar av manipulerade illusionsbilder2007
Aronsson, SandraVinna som et lag, förlora som ett lag? - En studie om socialt samspel i ett damfotbollslag2005
Ashani, ShpresaNär det som inte får synas blir synligt - En kvalitativ studie om fem kvinnor från Mellanöstern och deras syn på heder2005
Axelsson, GabriellaOjänmnlikhet i Colombia - En analys utifrån Charles Tillys teori om kategoriell ojämnlikhet2008
Axelsson, MalinManligt och kvinnligt missbruk - Livshistorier om vägen in, tiden under och vägen ut ur missbruk.2007
Balja, GanimeteFlyktingars upplevelse kring traumatiska händelser2008
Bardici, MinavereICT Design and Users’ Affect, Cognition and Creativity2010
Bartunek, JuliaUndersökning av personlighetsdrag hos kriminella,rehabiliterade och icke-kriminella personer med femfaktorsmodellen2007
Bengtsson, LindaDen virtuella världens baksida- en studie om barn och ungdomars utsatthet på Internet2006
Bergström, IdaHur känns det att ge besked om uppsägning? Personalvetares upplevelser och känslor kring att ge ett svårt besked2007
Berg, JonnaProjektledares uppfattningar av lärande i projektarbete2006
Bie, Jenny De"Jag har ingen reservtank längre" Resultatet av långvarig stress2008
Bie, Sebastian De"Jag har ingen reservtank längre" Resultatet av långvarig stress2008
Blomdahl, Anna SchneiderProlog, Klimax och Katastrof - en återfallsförbrytares upplevelser och tankar om kriminalitet ur ett tidsperspektiv2005
Carlberg, AnettéMobbningens förekomst inom IT-stödd distansutbildning2005
Chiem, JennyBloggning - om upplevelser kring publicering av personlig information för offentligheten2007
Dahlström, PaolaAttityder till alkohol- och spelmissbruk2007
Damsgård, DanEn studie av kommunikation i missbruk och drogfritt tillstånd, förståelseorienterat kontra framgångsorienterat handlande2008
Deutgen, ThérèseMedia and the priming of stereotypes: Direct effect of news articles racial stereotypes on individuals judgements of people of foreign extraction.2005
Drottman, ChristinaInte bara en vanlig syförening. Fem Centerkvinnors vardagsverklighet utifrån ett kunskapssociologiskt perspektiv2004
Ehrlin, LindaFrån "Öga för öga, tand för tand" till Superfängelse - En diskursanalys om fängelsestraff2006


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen