Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Fysisk planering - Spatial Planning: Urban Design


TitleAuthor
THE RESEARCH AND APPLICATION OF URBAN CATALYST THEORY IN REVITALIZING HISTORIC URBAN QUARTERS------REDESIGN NANBUTING DISTRICT IN NANJING, CHINALing Shen
A research about Digital social networks influence in Urban spaces, Case study – Stortorget, Lilla torg & Gustav Adolfs torg in Malmö, Sweden Mohana murugan Periannan 
A Study on the Planning of Cultural Heritage Conservation in Sweden and ChinaHaojie Sun
An analyse of Chinese Urban Public Space, Beijing as an ExampleLinnea Hagenbjörk
An Invisible European Planning System? The influence of EU directives on Spatial Planning in SwedenJasper Meekes
Att fysiskt utforma en attraktiv stadsdel - en strategiplan över Salöts södra uddePetra Söderström
Att göra plats - Det offentliga rummet i den samtida stadenFrida Forsman
Att hamna rättRobin Sjöström
Belfast Central, A site analysis and proposal, Belfast, Northen IrelandDavid Jones
Belysning i gaturum - En studie av Järnvägsgatan i ÖrebroLudvig Holmberg
Biltrafikorienterade stadsdelars möte med ett hållbart resande - Hur påverkar konfigurationer av urban form vårt sätt att resa?Christian Bleckman
Blandstad som estetisk och visuell upplevelse - En fallstudie om planerares, boendes och andra brukares estetiska värdering av Sörbyängen i ÖrebroEmma Gren
Blandstaden i Eslöv - Möjligheter och hinder med funktionsintegreringOskar Anselmsson
BORGMÄSTAREBRYGGAN - En studie av en offentlig plats attraktivitet och tillgänglighetNiklas Ljungberg
Break Barriers-Link Hyllie,Kroksbäck and HolmaJia Shao
Break the Green Belt? The differences between green belt and its alternative green wedge: A comparative study of London and StockholmLuyao Kong
Byggd miljø och fysisk aktivitet i dagligt liv - En litteraturstudieElias Zouheyr Zerrouki
Chaotic Identities in Chinese Commercial StreetsRan Xue
City Perception - A modification of the method of mental maps and its application to the centre of the city of KarlskronaMonia Helga Hannelore Gläske
Cooperation of Transport Modes and Structural Plan--- A case study in CopenhagenJing Lu
Den täta och glesa stadens grönstruktur utifrån ett trygghetsperspektivCaroline Kroeker
Den Urbana Trädgården - Ett självorganiserat stadsrumJulia Boström
Designing a New Neighborhood by Retrofitting Szamoty - According to New Urbanism Placemaking Principles Siamak Vahdani
Dharavi: Space, time, human condition towards a theory on unplanned settlementsCharlotta Eriksson
Dialog, information eller samtal?Linnea Silfverdal
Drottningtorget Trollhättan - att gestalta ett offentligt rumDaniel Andersson
En studie av två havsnära områdens offentliga platser och attraktivitetGabriella Klint,
Alexandra Romanov
Frihamnen - ett planförslagMichaela Lundqvist
From declined industrial areas to humanized public areas --a renewal practice of preservation and humanized reconstruction of Shanghai Yangpu Auxiliary Equipment factoryXiaoming Bao
Från otryggt till tryggt - analys och förslag till förbättring av Levgrensvägen i centrala GöteborgCecilia Norlander

Nästa