Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science


TitleAuthor
Hjärttransplantation - Personers livsvärld efter en hjärttransplantationEvelina Gustafsson Olandersson,
Veronica Olsson
A Framework for an Intelligent and Adaptive Planning of Rehabilitation TherapiesVíctor Castaño
A validity study of a questionnaire about the perception of conscience among care professionals in primary health care in LithuaniaNijole Galdikiene
Afasi - upplevelser ur ett patientperspektivHulda B Johannsdottir,
Bianca Rosenius
Afasi till följd av stroke - Individens livsvärldsperspektivFrida Alenius Jensen,
Cecilia Strandh
Aj, jag har ont! – En litteraturstudie om hur sjuksköterskan kan bedöma patientens postoperativa smärtaCaroline Eriksson,
Olga Holmbeck
Akutbemötande - En litteraturstudie om hur patienter upplever mötet med vårdpersonalen vid en akutmottagningMartin Svensson,
Niklas Sjölund
Akutvårdspersonals bearbetning av traumatiska händelserRasmus Nilsson,
Jakob Svedberg
Alzheimer's Disease Stage Prediction using Machine Learning and Multi Agent SystemHenok Wordoffa,
Ezedin Wangoria 
Alzheimers - Närståendes upplevelser av livet med sjukdomen - En analys av patografierJulia Heideman,
Malin Hasselberg
Alzheimers sjukdom - Upplevelser av att få och leva med sjukdomenHanna Ohlsson,
Karolina Thelin
Alzheimers sjukdom – De anhörigas sjukdom. En innehållsanalys av patografierNathalie Nilsson,
Louise Nilsson
Anhörig eller anställd personal? - Vilken vård efterfrågar äldre när de drabbas av sjukdom Monika Nilsson
Anhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa - En litteraturstudie som belyser anhörigas känslor och upplevelserJulia Andersson
Anhörigas behov vid mötet med akut- och intensivvårdHanne Jeppsson,
Ann Skyvell
Anhörigas möte med intensivvården - en litteraturstudieAnna Beckman,
Cecilia Jonasson,
Camilla Sandgren
Anhörigas reaktion vid oväntade dödsfallHenrik Kjellsson,
Rasmus Lundgren
Anhörigas situation som vårdare i den palliativa hemsjukvården och sjuksköterskans betydelse för demAdrienne Ringborn Larsson,
Jennie Johansson
Anhörigas upplevda behov inom akutsjukvårdenHenrik Persson,
Frida Edvardsson
Anhörigas upplevelser av akutsjukvården – en litteraturstudiePetra Svensson,
Malin Ågren
Anhörigas upplevelser av att ha en anhörig med cancer - som vårdas palliativt i hemmetIda Johannesson,
Paulina Thernström
Anhörigas upplevelser av att vårda en anhörig som har fått stroke - En Litteraturstudie. Emma Lack,
Agathe Strömberg
Anhörigas upplevelser av mötet med sjukvårdspersonalen när deras barn vårdas för hjärntumör.Ida Jönsson,
Isabell Gullstrand
Anhörigas upplevelser av palliativ vård - En litteraturstudieLouise Olausson,
Sandra Roos
Anhörigas upplevelser av palliativ vård i hemmet - En litteraturstudieJasmina Stanisavljevic
Anhörigas upplevelser av sjuksköterskans stöd vid oväntat dödsfall - En litteraturstudieJohanna Dybeck
Anhörigas upplevelser av stöd i samband med närståendes svåra sjukdomFanny Larsson,
Johanna Olsson
Anhörigas upplevelser och behov i akutsjukvårdMartin Johansson,
Gunilla Edvardsson
Anhörigvårdarens upplevelse av att vårda en vuxen närstående palliativt i hemmet - En litteraturstudieJohanna Andersson,
Malin Börjesson
Anknytningsproblem - Mammans upplevelserHelén Dellqvist,
Jeanette Gredvall

Nästa


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen