Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Samhällsvetenskap - Social Sciences: Psychology


TitleAuthor
-Alltså det är ju samverkan med andra som är svaret på frågan!Malin Nilsson
Är prestation och perfektion moderna ideal? Olga Martinez Huete
A game-based intervention for adolescent dating violence - A focus group investigation of 'Green Acres High'Jennie Ryding
Affekter för hållbarhetEmma Olsson,
Helena Rosenqvist
Anhörigas behov vid mötet med akut- och intensivvårdHanne Jeppsson,
Ann Skyvell
Annorlunda Syskonskap. Att växa upp med en syster eller bror som har ett funktionshinder.Katarina Lindqvist
Anställdas Förväntningar av Inflytande – Upplevelser vid en omorganisationCarl-Henric Havilehto,
Richard Holmén
Arbetsgivares attityd mot personer med funktionshinder? – En kvalitativ undersökning av arbetsgivares attityd gentemot personer med funktionshinder som anställda och praktikanter? Soory Panahi
Arbetsrelaterad stress inom äldrevården - Anställdas upplevelser enligt Theorells krav - kontrollmodellEmelie Mattsson,
Hanna Grahn
Arbetstrivsel genererar hälsosamma arbetsplatser - En studie om sambandet mellan upplevd arbetstrivsel och upplevd hälsaSara Karlsson,
Kate Svensson
Att ha varit mobbad - en studie av upplevelser kring mobbningJohanna Royson
Att kunna tänka på utsidan av inkorgenCamilla Martin och Charlotte Gyllenhammar
Att leva med ena foten över kantenSophie Berge,
Morgan Svensson
Att vara arbetssökande - Motivation och känslomässiga upplevelser hos arbetssökande individer samt upplevelser utav kontakten med arbetsförmedlarenCecilia Carlberg,
Caroline Knuds
Att vara fritidspedagog är inte alltid lätt. En undersökning om fritidspedagogers ohälsa som handlar om stress och utbrändhet sJosefine Westlund 
Attityd till könsneutrala pronomen Hen - Kognitiva, affektiva och beteendemässiga aspekter på ordet henCleo Norman
Attityder och fakta kring kvinnliga chefer. Köns- och åldersskillnaderMonica Svensson,
Susann Swahn
Attityder till alkohol- och spelmissbrukPaola Dahlström,
Jenny Gustafsson
Avund på arbetsplatsen: Individers upplevelse av att känna avund och att vara avundadeJelena Hägg
Barns välmående och föräldrars stressEmma Gren
Beauty is in the mind of the beholder- A study of expressions and impressions of tattoosGunilla Kindstrand & Lisa Petersson
Bedöms attraktiva röster tillhöra attraktiva ansikten?Charlotte Åberg
Betydelse av text och uttryckssätt för minnesförmåga och emotionLars Söderman
Billiard ClubZixiang Chen
Bloggning - om upplevelser kring publicering av personlig information för offentlighetenJenny Chiem
Career choice:The relationship between personality, state anxiety and the career decidedness among Swedish upper secondary school studentsJosef Askevik
Chefers arbetstillfredsställelse i äldreomsorgenSara Åhl,
Sabina Karlsson
Chefers attityd gentemot motivationsarbetet med sina medarbetarePatricia Hellqvist,
Helena Nyberg
Chefers motivation till förändringsarbete - en studie om Karlskrona kommuns personalprogramMarie-Louise Mahrle,
Linda Mattisson
Corporate Visual Identity of the Housing Company Karlskronahem: Evaluation and Possible ImprovementsAleš Sapač,
Monika Senčar

Nästa


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen