Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Samhällsvetenskap - Social Sciences: Sociology


TitleAuthor
A case study of the acquisition of Swedish Volvo by Chinese GeelyLieke Wang
Arbete – möjlighet, rättighet, skyldighet… - En studie av hur unga ser på arbete och arbetslivHeleneGustafsson,
Jörgen Karlsson
Arbetsdelning i hemmet - En studie om mäns upplevelser av arbetsdelning mellan könenLouise Olsson
Arbetsgivares attityd mot personer med funktionshinder? – En kvalitativ undersökning av arbetsgivares attityd gentemot personer med funktionshinder som anställda och praktikanter? Soory Panahi
Barn av vår tid - En retrospektiv studie om före detta besökares erfarenhet av fritidsgårdar samt dess påverkan på individen i dess nuvarande liv. Linda Claesson,
Oskar Forsberg
Borde jag vara rädd? - En studie om kameraövervakning i trygghetskapande syfteHenrik Olsson
Building Sustainable Urban Communities: Can a common participatory space offer a solution?Frederick Ebeneku-Anim,
Ingrid Jacobson,
Margaret McRoberts,
Pierre Munyura
Den nationella IT-strategin och dess implementering vid Karlskrona kommunRaushania Amerzyanova,
Tetyana  Larsson
Den virtuella mötesplatsen - En studie om ungdomars identitetsskapande på Lunarstorm Sarah Malm Andersson
Den virtuella världens baksida- en studie om barn och ungdomars utsatthet på InternetLinda Bengtsson,
Carina Nilsson
Det mörka rummet - En sociologisk studie av familjefotogafietMarkus Uhrvik
Development of leadership capacities as a strategic factor for sustainabilityIsabel Cabeza-Erikson,
Kimberly Edwards,
Theo Van Brabant
En gång kriminell, alltid kriminell? -En studie om kriminellas hinder och möjligheter att återintegreras i samhälletArnar Arnason,
Rebecka Tholén
En kartläggning av invånarnas fritidsaktiviteter i Karlskrona kommunLotta Holgersson,
Lina Svensson
En studie om unga vuxnas upplevelser av att bo hemmaLina Karlsson & Sara Thun
Ethical Consumers:Strategically Moving the Restaurant Industry towards SustainabilityDuan JingJing,
Li Xinze,
Renate Sitch
Etnisk mångfald i kulturlivet. En studie om etnisk mångfald vid KulturskolanLinn Janninge,
Therese Karlsson
Ett liv efter sanningen - En kvalitativ studie i hur före detta medlemmar av Jehovas vittnen skapar och förstår en ny social verklighetIngela Ellman
FN:s BARNKONVENTION / UNICEF:s del i arbetet med implementeringen av barnkonventionen i Kosova & Barnens kunskap om barnkonventionen och UNICEF LABEATA SHALA
Från "Öga för öga, tand för tand" till Superfängelse - En diskursanalys om fängelsestraffLinda Ehrlin
fyra bosniska invandrarnas upplevelse av integration i det svenska samhalletElijana Plakalo
Förstagångsväljare i Karlskrona kommunWille Kyrk & Daniel Persson
Genus, kön och sexualitet. En kvalitativ studie i en ungdomsgrupp.Mona Hutchison
Gränsöverskridande LjuddesignSimon Magnesjö
Hatkärlek. Hur Facebook påverkar oss i vår vardag.Annie Hallström
Hållbar stadsplanering för tillväxtVictoria Bengtsson
Högskolestudenters matvanor och kroppsuppfattning.Maria Sjölin
I gränslandet mellan ett ja och ett nej. En studie om vardagslivet i väntan på uppehållstillståndKarin Lundqvist,
Marlene Ovesson
Improving Decision Support Systems for Water Resource Management Chen Chen,
Maura Dilley,
Marco Valente
Individualiseringsprocessen i den moderna välfärdsstatenAnn-Marie Kimenius

Nästa