Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Fysisk planering - Spatial Planning: Communications


TitleAuthor
De fyra Tna - checklista för bytespunktenJonatan Westlin
DEVELOPMENT OF CENTRAL MOHERWELL, Port Elizabeth, South AfricaKarin Telldén,
Ulrika Hellsten
Development of the Culemborg goods yard, Cape Town, South AfricaSandra Boström,
Tina Wagner
Effekter av ny infrastrukturIngrid Kärrsten
Electrostatic Forces for Swarm Navigation and ReconfigurationMuhammad Kamran Saleem
En attraktiv bilfri stadsutvecklingTony Davidsson
Ett spårvägssystems förutsättningar som stadsbildande element - tillämpning för spårväg till Ensjön i NorrköpingJohannes Nilsson
Externhandel - Abborravikens handelscentra - ett projekt utifrån fysiska planeringsförutsättningar samt andra kommuners erfarenhet på området.Maria Kromnow
Externhandel och minskad klimatpåverkanLinn Grönlund,
Anders Åström
Farligtgods transporter i Kalmar - En duell mellan risk & säkerhetMirja Ranesköld
Framtida utsikt att ro i hamn - utvecklingsförslag för entré och hamnområden i KarlskronaEva-Lena Luthander
Från central periferi till utvidgad stadskärna - stadsförnyelse av Västra centrum i BoråsKarin Johansson
Från icke-stad till stad? Fallstudie: ViksjöSebastian Wahlström Klampfl
Furulunds framtida utvecklingMette Dymling
Förtätningsargument en jämförande studie mellan tre översiktsplaner Kjell Jansson
Förändring i stadens transportstruktur -hur påverkar tillkomsten av en förbifart den kommunala planeringen? En fallstudie av Vänersborg och KöpingFrida Petersson
GATA ELLER VÄG? FÖRSLAG PÅ UTVECKLING AV MÖLNDALSVÄGEN, SÖDRA VÄGEN OCH GÖTEBORGSVÄGENHugo Lindblad
Gjuteriet - Ett planförslag med hänsyn till det kulturhistoriska arvetAbdallah Azam
Glappet mellan samhällets aktörer och individen - en fallstudie av hyrcykelsystemet Styr & StällSofia Hjort
Grönområdens betydelse i den täta staden - en fallstudie av RambergsstadenEmelié Carlsson
Grönstruktur ur ett folkhälsoperspektivHanna Johansson
Hamnstaden; Värtahamnen, Frihamnen, LouddenFredrik Andersson
Hattholmen - Från oljehamn till central stadsdel i KarlskronaLars Nilsson
Helsingborgs norra infart, omvandling av en infartsled till stadsgataOla Swärdh
Herrljunga stationsområde - en praktisk tillämpning av tre analysmetoderStina Johansson
Hur uppnås ekologisk hållbarhet? Samverkan & MotkrafterHilda Petersson
Hållbarplanering i småort -vad händer när tåget kommer tillbaka till Veberöd?Daniel Axelsson
INFLYTANDE, konsensus eller maktkampAnna-Alexandra Lidenstierna
International cooperation in the implementation of the Territorial Agenda 2020 in the BeneluxErik Ooms
Järnväg genom samhället TorsåsErik Mejer

Föregående | Nästa


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen