Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Fysisk planering - Spatial Planning: Local Planning


TitleAuthor
Bevarandeplan för Stenshamn och Utlängan i Karlskrona skärgård - att skydda en kulturmiljö med hjälp av områdesbestämmelserChristina Johansson
Billig mat - till vilket pris? Stadsförnyelse i GammelstadenOskar Götestam
Biltrafikens påverkan på modern stadsplanering, en fallstudie av Söderstaden, KungsbackaChristoffer Thulin
Biltrafikorienterade stadsdelars möte med ett hållbart resande - Hur påverkar konfigurationer av urban form vårt sätt att resa?Christian Bleckman
Biskopshagen - en ekologiskt hållbar trädgårdsstadsdelMartin Nord
Blandstaden i Eslöv - Möjligheter och hinder med funktionsintegreringOskar Anselmsson
Blandstaden som planeringsideal - En ny positiv stadsutveckling?Anton Lindström
Bo onoff, en studie av boendeintegrering i externhandelsområdenDaniel Martinsson
BoNatur - Planering av naturnära bostäder på norra StäksönLisette Calleberg
Borgholm. Det offentliga rummet i sommarstaden.Josef Wårdsäter
Bostadsförsörjning planlagd?Niklas Gustafsson
Bostadsutveckling på landsbygden -Ortsanalys och planförslag med gestaltningsprogram, Västra MöcklöErika Andersson
BRA - Bostäder, Rekreation och Arbete : Norremark och Prästmarken i VäxjöLise Svensson
Break Barriers-Link Hyllie,Kroksbäck and HolmaJia Shao
Bräkne-Hoby Stationssamhälle - Förslag till UtbyggnadCaroline Johansson
Buller i byn - En studie om detaljplanering i bullerutsatta områden intill järnvägsstationerSara Bylund
Bullerproblematiken vid planering och byggande av bostäderKarolina Bjers
Byggande & Bevarande, funktionsomvandlingar i kulturarv, studier och exempel Linnea Silfverdal
CAMPUS BTH - ett gestaltningsförslag och en studie av begreppet campusEmily Lidman
Can Tourism Boost Development of Sustainable Infrastructure in Nepal? Carl-Henrik Barnekow
Catalytic City Planning: Leveraging the Development Planning Process to move a Community Strategically towards Sustainability with Dublin City Case StudyCaroline Nolan,
Mary Ostafi,
Mélina Planchenault
Centrumförnyelse av AsarumAnn-Christin Svensson
Centrumförnyelse i Södertälje -utopi eller verklighet!Christina Svartsjö
Centrumförnyelse Rödeby -En studie av befolkningssammansättningen och den fysiska miljönMalin Sjöstrand
Centrumutveckling i Örebro - Att minimera barriäreffekterna av järnvägenGustav Hellund
Chaotic Identities in Chinese Commercial StreetsRan Xue
City Perception - A modification of the method of mental maps and its application to the centre of the city of KarlskronaMonia Helga Hannelore Gläske
Co-Creating Community with a Needs Based Design Approach to Urban Design and PlanningNatalie Haltrich,
Ella Lawton,
Geoffrey Stack
Compact City and Densification Strategy. The case of Gothenburg.Valentina Cereda
Connecting a Hill to an Inner-City: A Study and Plan Proposal for Kungshöjd in GothenburgHenrik Karlsson

Föregående | Nästa


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen