Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Fysisk planering - Spatial Planning: Recreation


TitleAuthor
Grön förtätning - grönstrukturens roll i den täta stadenRasmus Leo
Gröna hjärtat - ett natur-, rekreations- och utvecklingsområde i NybroKajsa Persson
Gröna tak - en glömd resursKim Welser
Grönstruktur i Stockholms utvecklingsområdenKatarina Borg
Grönstrukturens funktioner i planeringen - En fallstudie av MalmöNiklas Tengheden
Grönstrukturens funktioner i urban miljö- med studie av Hultmans holmeKarin Hallman
Inre Hamnen Oskarshamn, från oanvänd hamn till attraktiv del av stadenRebecka Olsson
Integrera offentlig konst och planering!Marie Arkebäck,
Frida Sjöblom
Interface vatten - stad - Södra Hamnen i LysekilMaria Tognolina
Knutpunkten- Ett utvecklingsområde i DanderydMariam Ghasemi,
Amelie Oscarsson
Kontaktrum och Södra Älvstranden i GöteborgJohan Helgeson
Kontraster eller anpassning?Linnéa Olofsson
Korsten Town Local Economic Development in the Public Space Erik Telldén
Kusten inför framtiden - visioner om Kävlinge kustområdes framtidKristina Hermansson
Ljud i staden -en fallstudie av upplevd ljudkvalitétWilliam Stepp
Med sikte på ett grönt VästerjärvaMagdalena Andåsen
Mörbylånga sockerbruksområde - historik, nuläge och tre framtidsbilderPetter Beijer
Nyhamnen - länk mellan stad och vattenBoel Gustafsson
Outdoor Activity Space for Children in Public PlacesTu Shu and Cheng Ning
Perspectives on Children amongst Planners in Beijing. A field study in Beijing, China.Camilla Bramer
Piteå Grönplan- med de sociala aspekterna i fokusLina Andersson
Planering och exploatering i fjällnära naturKarin Nyberg
Public Parks and the Right to the CityMalin Björklund,
Gustaf Nyman
Public spaces in Bolivian context. SEMAPA as a case study, Cochabamba, BoliviaIda Marttila
Reclaiming streets to pedestrians and cyclists in the Bund area, in Huangpu district, Shanghai Agnese Madzule-Bajare
Recreational spaces as a result of flood protective barriersVictor Zakrisson
Reducing Automobile Dependency in Växjö Sweden: The Application of Smart Growth Planning PrinciplesMatthew Rouser,
Tim Hewett
Regenerating Public Space in Residential Areas — a Design Proposal for Herrgården in RosengårdZhixin Gu,
Hailing Gu
Representing new urban image: developments on brownfield areas in Tallinn and BudapestCsaba Jakab,
Helena Maide
Research on Cultural Continuity in Historical District RenewalQiusha Dai

Föregående | Nästa