Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Fysisk planering - Spatial Planning: Recreation


TitleAuthor
Förslag till Omgestaltning av Stortorget i KarlskronaJenny Magnusson
Förtätning med hänsyn till allmänna intressenHenrik Eliasson
Gestaltning av det offentliga rummet - Hur blir Amiralitetsparken en levande del av stadslivet igen? Elisabet Ejeborn
Grön förtätning - grönstrukturens roll i den täta stadenRasmus Leo
Gröna hjärtat - ett natur-, rekreations- och utvecklingsområde i NybroKajsa Persson
Gröna tak - en glömd resursKim Welser
Grönstruktur i Stockholms utvecklingsområdenKatarina Borg
Grönstrukturens funktioner i planeringen - En fallstudie av MalmöNiklas Tengheden
Grönstrukturens funktioner i urban miljö- med studie av Hultmans holmeKarin Hallman
Inre Hamnen Oskarshamn, från oanvänd hamn till attraktiv del av stadenRebecka Olsson
Integrera offentlig konst och planering!Marie Arkebäck,
Frida Sjöblom
Interface vatten - stad - Södra Hamnen i LysekilMaria Tognolina
Knutpunkten- Ett utvecklingsområde i DanderydMariam Ghasemi,
Amelie Oscarsson
Kontaktrum och Södra Älvstranden i GöteborgJohan Helgeson
Kontraster eller anpassning?Linnéa Olofsson
Korsten Town Local Economic Development in the Public Space Erik Telldén
Kusten inför framtiden - visioner om Kävlinge kustområdes framtidKristina Hermansson
Kvalitetssäkra Planförslag - Kriterier för gångtrafikenLouice Persson
Ljud i staden -en fallstudie av upplevd ljudkvalitétWilliam Stepp
Med sikte på ett grönt VästerjärvaMagdalena Andåsen
Mörbylånga sockerbruksområde - historik, nuläge och tre framtidsbilderPetter Beijer
Nyhamnen - länk mellan stad och vattenBoel Gustafsson
Outdoor Activity Space for Children in Public PlacesTu Shu and Cheng Ning
Perspectives on Children amongst Planners in Beijing. A field study in Beijing, China.Camilla Bramer
Piteå Grönplan- med de sociala aspekterna i fokusLina Andersson
Planering och exploatering i fjällnära naturKarin Nyberg
Platser för avskildhet - Att få vara ifred i offentliga rumGustav Adhagen
Public Parks and the Right to the CityMalin Björklund,
Gustaf Nyman
Public spaces in Bolivian context. SEMAPA as a case study, Cochabamba, BoliviaIda Marttila
Reclaiming streets to pedestrians and cyclists in the Bund area, in Huangpu district, Shanghai Agnese Madzule-Bajare

Föregående | Nästa


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen