Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Fysisk planering - Spatial Planning: Urban Design


TitleAuthor
Funktionsintegrering i ExternhandelsmiljöOscar Hall
Föreställningar om god stadsmiljö - en fallstudie i KirunaMalin Edin
Förorten som blandstad. Ett planförslag kring urbanitetsskapande förnyelse av Rotebro centrum, Sollentuna kommunAndreas Mayor
Gendered spaces - a socio-spatial study in the informal settlement Dharavi in MumbaiHelena Ohlsson
Gröna tak - en glömd resursKim Welser
Grönstrukturens funktioner i urban miljö- med studie av Hultmans holmeKarin Hallman
Grönytor för en klimatanpassad stad - En fallstudie av Göteborg och MalmöCaroline Sollerhed,
Helen Ashman
Handelshamnen, Karlskrona - En attraktiv och levande del av TrossöSofia Gustavsson
Human Scale Development: The common goal is that Varvsstaden in Västra Hamnen should be an attractive neighborhood with human scale strategy.Teng Li
Hållbar stadsutveckling - En studie om historiska och samtida planeringsstrategier ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektivMagnus Björned
Investigation of Genius Loci Theory on Historic Commercial Blocks in ChinaWei Qian
Järnvägens mellanrum - en resa från restyta till möjlighetJonas Hägg
Kalmar Tullhamn i förändring - ett planförslag för platsen där stad möter vatten på kulturhistorisk grund. Eleonor Karlsson
Konflikt, upplevelse och utformning: en studie om olika aktörers föreställningar om offentliga rumMalin Bergman
Kulturarv i stadsplanering - En fallstudie av tolkning och tillämpning av regelverket under Stumholmens funktionsomvandlingMalin Sjöstrand
Kulturkrock - en studie om den estetiskt tilltalande utformningen av byggnader som konstverk och kulturell planeringAnna Svensson
Landscape Planning of Urban Lake Park in China A case study on NanjingTianci Yuan 
Lidköpings park- och vattenstråkAnna Olsson
Lively Streets and Better Social LifeQing Yang
Ljud i staden -en fallstudie av upplevd ljudkvalitétWilliam Stepp
Local Culture on the Reuse of old Buildings in Industrial AreaWei Zhang
Managing Traffic Congestion-Case study of HangzhouWenjie Zhang
Markhushållning & förtätning - en studie om den skånska jordbruksmarken och en fallstudie i Lomma kommun med förslag till förtätningMalin Hading
Mumbai- The bicycle friendly cityOskar Bergström
Natura 2000Rita Veronika Dénes 
Neoliberal planering, verklighet eller teori?Hilda Petersson
Orientation in underground pedestrian systems: A case study from Nanjing, ChinaPeter Tomtlund
Planering för havsnivåhöjningar - Fallstudier över Helsingborg kommun och Nacka kommunEmily Lidman
Planeringens möjligheter - hur tänker planerare i Göteborg om möjligheterna att påverka segregationen i staden genom fysisk planering?Elin Celik,
Daniel Sandström
Planutvecklingens följder - En studie av enboendet och utvecklingen av planpraxis för bostadsbebyggelseEmma Gren

Föregående | Nästa