Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Samhällsvetenskap - Social Sciences: Education


TitleAuthor
En studie av kommunikation i missbruk och drogfritt tillstånd, förståelseorienterat kontra framgångsorienterat handlandeDan Damsgård,
Jesper Vartiainen
Erfarenheter av dialogens betydelse för förståelse och meningsskapandeIngvor Persson,
Maria-Eliana Sánchez Muñoz
Ett lärorikt medarbetarskap - Medarbetares syn på medarbetarskapet inom högskola/universitetSandra Jonsson,
Gabriella Wilson 
Fostering a Culture of Sustainabilty in Municipalities through Effective TrainingJean-Paul Baron-Bonarjee,
Rifat Abed Elal,
Quynh Van Nguyen
Fostran av demokratiska värden - exempel från en skola i UgandaAmie Karlsson
Fritidsgården som lärandemiljö - Ungdomars utveckling av interkulturell kompetensEva Fredriksson,
Christel Svensson
Försäkringskassans förnyelsearbete - en studie av organisatoriskt lärande vid förändringsarbeteErika Andersson,
Emma Daleke
Förändringsarbetets upplevelserJoel Greider & Oskar Wahlstedt
Human Resource arbetets betydelse för lärande och kompetensutveckling inom två olika organisationerKiran Savasadia
Högre utbildning på lika villkor - Nätbaserad distansundervisning sett ur ett tillgänglighetsperspektiv.Ulrika Laursen,
Martina Sjölander Värmfors
ICT Design and Users’ Affect, Cognition and CreativityMinavere Bardici
IKT som redskap för lärande - aktionsforskning i ett pilotprojektAbigail Hellström
Immersierande Motivation - Hur immersion upplevs vid lärande spel av yrkesverksammaEvy Paulsson,
Jenny Björklöf
Impact of Massive Open Online Courses (MOOCs) on Employee Competencies and InnovationStamatis Karnouskos,
Martin Holmlund
Informationsteknik i den svenska skolanKiran Savasadia
Informellt och utvecklingsinriktat lärande hos kommunala fastighetsskötare: En fallstudie om lärande i arbetslivetPer Hedin,
Mirela Holmberg
Intranät 2.0 - Intranätsansvarigas uppfattningar av interaktivitet på intranätCaroline Grönqvist
Invandrarbarns möte med svensk skolkontext – ur lärarperspektivElmberg Eva
Kommunicerat ledarskap - Upplevelsen av lärandet mellan kvinnliga respektive manliga ledare i kommunikation till en homogen arbetsgrupp av motsatt könCamilla Holm
KOMMUNIKATION OCH SAMARBETE - Upplevelser av förutsättningar för informellt lärande i olika arbetsmiljöerRrezarta Kadrija & Maria Assarsson
Kommunikation om kommunikation - medarbetares upplevelser av vad som påverkar kommunikationen mellan dem och deras chefEmma Olsson,
Ida Persson
KUNSKAPSUTVECKLING I NÄTVERKElsa Altefur
Kvinnors känslor, upplevelser och attityder kring återgång i arbetsliv efter föräldraledighetSofia Hoffman 
Listening to the other always Bears FruitAnnette Sandberg
Lusten och viljan att lära - En studie om vad distansstudenter upplever som motivationshöjande i sitt lärandeAnn Dohse
LÄRA LEAN - om lärande med Lean förbättringstavlaSofia Glantz
Lära tillsammans. Upplevelsen av lärande i ett traineeprogramMarie Fjällroth
Lärande i teori och praktik hos vuxna utlandsfödda - Sfi-elevers upplevelse av lärandeEdita Mikuljan
Lärande organisation med stöd av facilitationJohanna Gebestam och Louise Karlin
Lärandevillkorens beroende av samspel - en studie med fokus på personer med autism-diagnos och deras upplevelse av samspel. Ulrika Hellström

Föregående | Nästa


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen