Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Samhällsvetenskap - Social Sciences: Psychology


TitleAuthor
Dancing for your Self Exploring the theories of Gender Trouble by Judith Butler through homemade dance videos on YouTubePetra Krigström
Delat Ledarskap - dubbelt så bra, hälften så svårt?Josefine Solomon
Den fysiska arbetsmiljön – Dess samband med arbetstillfredsställelse och hälsaLinda Qvarfordt,
Jennie From
Den "perfekta" chefen; En studie om fem anställdas perspektiv på chefsrollenHusein Mehmedovic
Depression och dess samverkan med ångest och dissociation.Azade Hatami,
Linda Carlsson
Detecting Deception across CulturesLokman Kanilany
Djurskötarens arbetsmiljö – vilka samband finns mellan kontroll i arbetet och andra psykosociala aspekter? En studie av djurskötares psykosociala arbetsmiljöIngela Andersson
Does organizational identification, being a manager and complexity predict level of engagement?Erik Edvardsson
Döva och normalhörandes bedömningar av manipulerade illusionsbilderPernilla Aronsson,
Linda Karlsson
Döva och normalhörandes bedömningar av manipulerade illusionsbilderPernilla Aronsson,
Linda Karlsson
E-postens påverkan på den psykosociala arbetsmiljönPauliina Eräpuro,
Carolina Fransson
Effekten av könshomogen idrottsundervisning för flickor i årskurs 5Meysam Alipour,
Jimmie Tapper
Effekten av varumärkes beskrivning på studenters attityd kring värdering och ägande av produkterHoman Amani
Effektiva team: Hur skiljer sig industrigrupper från andra typer av arbetsgrupper från en större population?Marijana Kokora
Effektivitet i team: omsorgsgrupper jämförda med andra svenska arbetsgrupper från en större populationElisabeth Bernhardsson och Anne-Sofie Mattsson
Emotion och kognition i samband med det lönesättande samtaletCamilla Hallberg
En kvalitativ studie om kvinnors och mäns attityder till kvinnor som ledareCarolina Karlsson
En studie över lärare och assistenter inom särskolan, skillnader i deras upplevelse av psykosocial arbetsmiljö Pernilla Samuelsson
Engaging Individuals to act Strategically Towards SustainabilityKristoffer Lundholm,
Renaud Richard
Finns samband mellan medarbetares grad av self-efficacy och självupplevd interaktion med närmaste chef?Nina Carlberg
Flyktingars upplevelse kring traumatiska händelserMelisa Trokic,
Ganimete Balja
Från en kultur till en annan - En kvantitativ studie om immigranters psykosociala upplevelser i SverigeFabiola Da Costa Carlsson,
Johanna Lundin 
Fördomar mot arbetssökandens kön och namn vid intresseanmälan för en utannonserad tjänst.Maria Petersson
Förändring för ett hållbart beteende - En fråga om attityder och vanorEmma Olsson
Glöm inte partnern vid expatriering!Johanna Carlsson
Gruppdynamik i manliga idrottslagMoa Zalar
Gruppharmoni i samspel eller motstridig kamp? - ett framingexperiment i det socioemotionella spektratUlrika Hellström
Gränsöverskridande LjuddesignSimon Magnesjö
Gör som jag menar - En studie om budskapets betydelse samt dess påverkan på inre upplevelse och yttre beteendeHenrik Jändel,
Barbara Undervill
Handy emotions - Perceived emotions from floaters through hand movements in recorded video clipsAlexander Vucic

Föregående | Nästa


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen