Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Samhällsvetenskap - Social Sciences: Psychology


TitleAuthor
Dancing for your Self Exploring the theories of Gender Trouble by Judith Butler through homemade dance videos on YouTubePetra Krigström
Delat Ledarskap - dubbelt så bra, hälften så svårt?Josefine Solomon
Den fysiska arbetsmiljön – Dess samband med arbetstillfredsställelse och hälsaLinda Qvarfordt,
Jennie From
Den "perfekta" chefen; En studie om fem anställdas perspektiv på chefsrollenHusein Mehmedovic
Depression och dess samverkan med ångest och dissociation.Azade Hatami,
Linda Carlsson
Detecting Deception across CulturesLokman Kanilany
Does organizational identification, being a manager and complexity predict level of engagement?Erik Edvardsson
Döva och normalhörandes bedömningar av manipulerade illusionsbilderPernilla Aronsson,
Linda Karlsson
Döva och normalhörandes bedömningar av manipulerade illusionsbilderPernilla Aronsson,
Linda Karlsson
E-postens påverkan på den psykosociala arbetsmiljönPauliina Eräpuro,
Carolina Fransson
Effekten av könshomogen idrottsundervisning för flickor i årskurs 5Meysam Alipour,
Jimmie Tapper
Effekten av varumärkes beskrivning på studenters attityd kring värdering och ägande av produkterHoman Amani
Effektiva team: Hur skiljer sig industrigrupper från andra typer av arbetsgrupper från en större population?Marijana Kokora
Effektivitet i team: omsorgsgrupper jämförda med andra svenska arbetsgrupper från en större populationElisabeth Bernhardsson och Anne-Sofie Mattsson
Emotion och kognition i samband med det lönesättande samtaletCamilla Hallberg
En kvalitativ studie om kvinnors och mäns attityder till kvinnor som ledareCarolina Karlsson
En studie över lärare och assistenter inom särskolan, skillnader i deras upplevelse av psykosocial arbetsmiljö Pernilla Samuelsson
Engaging Individuals to act Strategically Towards SustainabilityKristoffer Lundholm,
Renaud Richard
Finns samband mellan medarbetares grad av self-efficacy och självupplevd interaktion med närmaste chef?Nina Carlberg
Flyktingars upplevelse kring traumatiska händelserMelisa Trokic,
Ganimete Balja
Fördomar mot arbetssökandens kön och namn vid intresseanmälan för en utannonserad tjänst.Maria Petersson
Förändring för ett hållbart beteende - En fråga om attityder och vanorEmma Olsson
Glöm inte partnern vid expatriering!Johanna Carlsson
Gruppdynamik i manliga idrottslagMoa Zalar
Gruppharmoni i samspel eller motstridig kamp? - ett framingexperiment i det socioemotionella spektratUlrika Hellström
Gränsöverskridande LjuddesignSimon Magnesjö
Gör som jag menar - En studie om budskapets betydelse samt dess påverkan på inre upplevelse och yttre beteendeHenrik Jändel,
Barbara Undervill
Handy emotions - Perceived emotions from floaters through hand movements in recorded video clipsAlexander Vucic
Hemligheten bakom en ledares motivation och tillfredsställelse på arbetsplatsen: Utifrån ett manligt och kvinnligt perspektiv Emmy Davidsson
Hur Anställda Erfar SjälvförmågaNilofar O. Asadollahi,
Jeannette Brodin

Föregående | Nästa


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen