Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Fysisk planering - Spatial Planning: Housing


TitleAuthor
Föreställningen om attraktiva stadsdelarSani Muric
Förnyelse i fysisk miljö - utveckling av storskaliga miljonprogramsområdenLinda Almljung Törngren & Kalle Gustafsson
Förorten som blandstad. Ett planförslag kring urbanitetsskapande förnyelse av Rotebro centrum, Sollentuna kommunAndreas Mayor
Förslag till en framtida utveckling i Eksundsområdet i Norrköpings kommunBjörn Sigsjö
Förslag till miljöförbättrande åtgärder i HammarkullenIda Lennartsson
Förslag till utveckling av GullbergsvassAndré Berggren,
Daniela Kragulj
Förtätning i rekordårens kulturmiljö. - En fallstudie av Hageby i NorrköpingJulia Johansson
Gjuteriet - Ett planförslag med hänsyn till det kulturhistoriska arvetAbdallah Azam
Globala klimatförändringar i fysisk planering - exempel Hattholmen i KarlskronaJohanna Rosvall
Gröna tak i urban miljö - Fallstudie av Hyllie och Norra DjurgårdsstadenRobert Rylander
Gustavsberg - förnyelse i kulturhistorisk miljö. Ett planförslag för centrala Gustavsberg med fokus på kulturmiljövård.Per Jacobsson
Gävle Strand - stadsförnyelse med inspiration från omgivningen?Anna Hagljung
Hagalunds arbetsplatsområde - Stadsvisioner med utgångspunkt i platsens kvaliteterPer Anders Olsson
Hattholmen - en stadsdelsförvandling i KarlskronaCarl-Henrik Barnekow
Hattholmen - Från oljehamn till central stadsdel i KarlskronaLars Nilsson
Havsutsikt - Metoder för att bevara befintlig bebyggelse mot den stigande havsnivånJohan Nilsson
Helsingborgs norra infart, omvandling av en infartsled till stadsgataOla Swärdh
Husbåtar - framtidens boende med flyt Jenny Karlsson
Hållbar stadsutveckling - En studie om historiska och samtida planeringsstrategier ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektivMagnus Björned
Hållbarplanering i småort -vad händer när tåget kommer tillbaka till Veberöd?Daniel Axelsson
Hökarängen och Rågsved -om grannskapsförortens framtida form och struktur i ett växande StockholmSofie Loftenius
Informal Settlements, A minor field study on the situation in KosovoMarina Krstic,
Karin Tibbelin
Inre Hamnområdet i UddevallaJenny Åberg
Jakten på den försvunna stadsmässighetenMats Lundström
Kalk, prästkragar och oändlighetDaniela Duljan
Kan vi planera för funktionsintegrering?Tobias Jansson
KARLSLUND - EN PÅ MILJONEN! - Att planera för framtiden i ett miljonprogramsområdeSara Lager,
Jonna Kignell
KILEN - en ny stadsdel i Ronneby mellan resecentrum och ånLena Brandt Gustafsson
Klimatförändringarna och den fysiska planeringen - den fysiska planeringens roll i scenariot med ökade översvämningsriskerLena Petersson Forsberg
Knutpunkten- Ett utvecklingsområde i DanderydAmelie Oscarsson,
Mariam Ghasemi

Föregående | Nästa


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen