Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Fysisk planering - Spatial Planning: Local Planning


TitleAuthor
Cultural Attractiveness of Dublin and VilniusReda Stankute,
Egle Vitkute
CYKELNS BETYDELSE I FYSISK PLANERING - en studie ur ett nationellt, regionalt och lokalt perspektivIngrid Kärrsten,
Sofia Anesäter Olsson
Cykelstaden - en studie av planeringsåtgärder och infrastruktur för en cykelvänligare stad Johanna Kleberg
Dags att trappa upp tillgängligheten för äldreAnders Årman
Den felande länkenJohan Bergström
Den kommunala profilen och dess påverkan på den fysiska planeringenMartin Månsson
Den lilla stadens centrumKarin Gylling
Den sanerade stadskärnan - från maskin till museum?Ludvig Lundgren
Den Urbana Trädgården - Ett självorganiserat stadsrumJulia Boström
Designprinciper för stadsförnyelse i industriarvSara Fast
Det offentliga rummet: uppbyggnad och funktionella förutsättningarLisa Hofer
Det sentida industriarvets framtidsmöjligheterHenrik Eriksson
Detaljplan för Arvidsjaur 5:2 Arvidsjaur kommunAngelika Marielund-Holmqvist
Detaljplanering med aktiv byggherre - hur påverkas process och planbestämmelser av kommunens och byggherrens intressen?Anna Hagljung
Development of a residential area in the new town Rajarhat, KolkataHanna Bäckgren
Downtown revitalization in San SalvadorElisabet Ejeborn,
Julia Nedersjö
Drömmen om en sammanhållen stad - diskurs kring integration i projekten H+ och HyllieLinda Pettersson
Dåtid, nutid, framtid – ett förtätningsförslagEmmy Wallmark
Ekoby i VetlandaAnders Rodewald
Ekologisk hållbarhet- en fallstudie över Saltö uddeSofia Anesäter Olsson
Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse med utgångspunkter i hållbar stadsutvecklingGunnar Göransson
En attraktiv bilfri stadsutvecklingTony Davidsson
En diskursanalys av mellanrum - motsägelsernas platsDaniel Månsson
En studie av samrådsredogörelsenSanna Johansson
En studie av två havsnära områdens offentliga platser och attraktivitetGabriella Klint,
Alexandra Romanov
Ett attraktivt Söder - stadsförnyelse i HelsingborgEmma Pihl
Ett levande centrum - Förnyelse av de centrala delarna i Södra SandbyLinda Edvardsson
European Community Measures to Reduce Nitrate PollutionSuhad Al-hedny
Exploatera eller bevara - En studie om hur kommuner hanterar bestämmelserna om byggande på jordbruksmark i sin fysiska planering. Katarina Wahlman
Fjällbacka under berg och NRLMari Waernberg

Föregående | Nästa