Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Fysisk planering - Spatial Planning: Social Planning


TitleAuthor
Förtätning i rekordårens kulturmiljö. - En fallstudie av Hageby i NorrköpingJulia Johansson
Förtätning med hänsyn till allmänna intressenHenrik Eliasson
GATA ELLER VÄG? FÖRSLAG PÅ UTVECKLING AV MÖLNDALSVÄGEN, SÖDRA VÄGEN OCH GÖTEBORGSVÄGENHugo Lindblad
Gatans teater - en studie av stadens offentliga rumSofia Eriksson
Gendered spaces - a socio-spatial study in the informal settlement Dharavi in MumbaiHelena Ohlsson
Genusperspektiv på medborgardialog - en fallstudieHanna Tell
Grön förtätning - grönstrukturens roll i den täta stadenRasmus Leo
Handelshamnen, Karlskrona - En attraktiv och levande del av TrossöSofia Gustavsson
Hi-tech Industrial Cluster in China -- Based on the case of Zhongguancun Science ParkHan Wang
Hur uppnås ekologisk hållbarhet? Samverkan & MotkrafterHilda Petersson
Hållbar stadsutveckling - En studie om historiska och samtida planeringsstrategier ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektivMagnus Björned
IMMIGRATION & INTEGRATION, Sweden, Netherlands and DenmarkÖzge Solak
Informal Settlements, A minor field study on the situation in KosovoMarina Krstic,
Karin Tibbelin
Inre Hamnen Oskarshamn, från oanvänd hamn till attraktiv del av stadenRebecka Olsson
Integration och planeringRobin Pettersson
Integrera offentlig konst och planering!Marie Arkebäck,
Frida Sjöblom
Jakten på den försvunna stadsmässighetenMats Lundström
Jämställdhet i svensk översiktsplaneringNiclas Brännström 
Järvalyftet - vem lyfter vem?Eduardo Alarcon Klein
Kommunernas arbete med tillgänglighet till tätortsnära friluftsområden - en jämförelse mellan fyra översiktsplanerEmilie Åhgren
Kommunikativ planering i den kommunala planeringenCaisa Olander
Koncept i planering -definierade kvaliteterNils Rundqvist
Kontaktrum och Södra Älvstranden i GöteborgJohan Helgeson
Kulturkrock - en studie om den estetiskt tilltalande utformningen av byggnader som konstverk och kulturell planeringAnna Svensson
La Questione Meridionale. Social capital as a tool to understand the development disparity between the North and the South of ItalyGabriele Della Torre
Ljus och mörker i det offentliga rummet - Om kommunal belysningsplanering och dess trygghetsskapande arbete i den moderna staden Eva Aronsson
Makten över bostadenSofia Eriksson
Malmö genom Norra SorgenfriEmelie Johansson
Managing Integration and Immigration: Impellent Question of the European UnionOlga Ladygina,
Borys Kharchuk
MEDBORGARDELTAGANDE I DEN FYSISKA PLANERINGEN - Hur kan man få med invandrare i den fysiska planeringen?Susanne Nilsson

Föregående | Nästa