Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Fysisk planering - Spatial Planning: Social Planning


TitleAuthor
Fysisk planering ur ett folkhälsoperspektiv – fallstudie i HjoBodil Lorentzon
För vem? –om rättvisa i fysisk planeringKarin Darj
Föreställningen om attraktiva stadsdelarSani Muric
Föreställningen om Skeppsbron - hur rummet konstrueras, exkluderar och inkluderarRobin Pettersson
Förslag till miljöförbättrande åtgärder i HammarkullenIda Lennartsson
Förslag till omgestaltning av Hoglands parkTony Davidsson
Förslag till Omgestaltning av Stortorget i KarlskronaJenny Magnusson
Förtätning i rekordårens kulturmiljö. - En fallstudie av Hageby i NorrköpingJulia Johansson
Förtätning med hänsyn till allmänna intressenHenrik Eliasson
GATA ELLER VÄG? FÖRSLAG PÅ UTVECKLING AV MÖLNDALSVÄGEN, SÖDRA VÄGEN OCH GÖTEBORGSVÄGENHugo Lindblad
Gatans teater - en studie av stadens offentliga rumSofia Eriksson
Gendered spaces - a socio-spatial study in the informal settlement Dharavi in MumbaiHelena Ohlsson
Genusperspektiv på medborgardialog - en fallstudieHanna Tell
Grannskapsidéer i fysisk planering - en studie om grannskapsidéer i svensk planering!Carl Ringqvist
Grön förtätning - grönstrukturens roll i den täta stadenRasmus Leo
Handelshamnen, Karlskrona - En attraktiv och levande del av TrossöSofia Gustavsson
Hi-tech Industrial Cluster in China -- Based on the case of Zhongguancun Science ParkHan Wang
Hur skapar man en funktionsintegrerad miljö? - Är den alltid önskvärd?Nina Hannula
Hur uppnås ekologisk hållbarhet? Samverkan & MotkrafterHilda Petersson
Hållbar stadsutveckling - En studie om historiska och samtida planeringsstrategier ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektivMagnus Björned
IMMIGRATION & INTEGRATION, Sweden, Netherlands and DenmarkÖzge Solak
INFLYTANDE, konsensus eller maktkampAnna-Alexandra Lidenstierna
Informal Settlements, A minor field study on the situation in KosovoMarina Krstic,
Karin Tibbelin
Inre Hamnen Oskarshamn, från oanvänd hamn till attraktiv del av stadenRebecka Olsson
Integration och planeringRobin Pettersson
Integrera offentlig konst och planering!Marie Arkebäck,
Frida Sjöblom
Jakten på den försvunna stadsmässighetenMats Lundström
Jämställdhet i svensk översiktsplaneringNiclas Brännström 
Järvalyftet - vem lyfter vem?Eduardo Alarcon Klein
Kampen om staden - En prövning av gränserSofia Masrour,
Sara Nylander

Föregående | Nästa


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen