Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science


TitleAuthor
Att leva med stomi - En litteraturstudie som belyser individers erfarenheter av att leva med stomi efter stomioperationChristian Hall,
Dennis Persson
Att leva med typ 2 diabetes - Diabetikerns upplevelse vid förändringar av matvanorClaudia Podoleanu,
Dénise Shek
Att leva med urininkontinensHelena Blomberg,
Anne Petersson
Att leva med urininkontinens - En litteraturstudie om kvinnors upplevelserBeatrix Bjällgren,
Evelina Möllheden
Att leva med urininkontinens efter prostatektomiDaniel Angel Rodriguez Avalos
Att leva utan ett bröst - En litteraturstudie om kvinnors upplevelser av en förändrad kropp efter en mastektomiSara Blomquist,
Emma Bresch
Att motivera patienter med ischemisk hjärtsjukdom till förändrad livsstilKatrin Ekdahl
Att möta döende patienter - er sjuksköterskans perspektivHanna Darwall,
Jenny Johansson
Att möta kvinnor som blivit utsatta för misshandel - Analys av en kvinnas berättelseCarola Svensson,
Sofia Karlsson
Att möta patienter med samsjuklighet på en akutmottagning - En intervjustudieJane Järnerfalk,
Marianne Dale
Att möta smittbärande patientMonica Bergström,
Jeanette Lindros
Att skapa motivation - En litteraturstudie om faktorer som påverkar motivationen hos personer med diabetes typ 2Linda Karlsson
Att skapa tillit - i mötet mellan närstående och sjuksköterskaLena J Parkkinen,
Anna Pedersen
Att smärtbedöma barn - en litteraturstudie om svårigheter och möjligheter att smärtbedöma barnJenny Olsson,
Ulrika Sjögren
Att som sjuksköterska vårda patienter med ätstörningarAnna Axén,
Frida Svensson
Att stödja närstående i intensiv omvårdnadLinda Johnsson,
Sophie Olsson
Att tala utan ord - En intervjustudie om sjuksköterskans upplevelse av kommunikation med strokepatienter som har afasiKarin Carlman,
Mimmi Lejon
Att tygla Diabetes typ 2 - Upplevelser av att göra livsstilsförändrningarMarcus Östgård
Att uppleva hälsa och ohälsa i ett nytt landAnnette Hemberg,
Amira Veletanlic
Att uppleva livskvalité i livets slutskedeMariquita Klementsson,
Jessica Persson
Att uppleva palliativ vård- en litteraturstudie om personers upplevelser av sjuksköterskans omvårdnadLouise Dahlstedt,
Johan Sporron
Att vara anhörig till en person som insjuknat i stroke - En intervjustudieCatrin Berglund-Johansson
Att vara anhörig till en person som vårdas palliativtJenny Malmlin,
Lina Millborg
Att vara besökare – I Röda Korsets besöksverksamhetRikard Leino,
Linda Magnusson
Att vara fånge i sin egen kroppEmelie Hansson,
Lina Ishav
Att vara i en intensivvårdsmiljö - patientens perspektivMarie Hindorf,
Lotta Holmgren
Att vara kvinna och sjuk i bröstcancer - En litteraturstudie om två kvinnors upplevelser av den förändrade livssituationenÅsa Kölbring,
Ida Månsson
Att vara närstående till någon som insjuknat i stroke - En litteraturstudie om närståendes upplevelser i kontakt med vården och i hemmetMagnus Sandell
Att vårda döende patienter på sjukhus - sjuksköterskors perspektivEmma Johansson,
Johanna Koinberg
Att vårda patienter med HIV/AIDS - Sjuksköterskors upplevelserPatrick Bacou,
Oskar Lönnberg

Föregående | Nästa


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen