Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Samhällsvetenskap - Social Sciences: Psychology


TitleAuthor
Illustrationers påverkan av uppfattningen av olika typsnittLinnéa Pettersson
Interpersonell självbild betydande för psykopatologiska symtomRenée Rosenlund
Jämställdhet med psykologiska ögon - Kunskap, attityd och beteendeMolly Norrby,
Amanda Walther
Konflikter -En kvantitativ studie om effekter av konflikter och konfliktstrategier på arbetsplatsen.Jennie Öman,
Josephine Karlsson
Kulturens inflytande på det psykologiska kontraktet ur ett förändringsperspektivCharlotta Mellgren
Kvinnors känslor, upplevelser och attityder kring återgång i arbetsliv efter föräldraledighetSofia Hoffman 
Kärlek, misshandel och trauma. En fallstudie om kvinnomisshandel och dess konsekvenser.Katarina Lönn
Kön och ålders betydelse beträffande arbetstillfredsställelse utifrån JCMLinda Karlsson,
Anna Lundin
Ledarens förmåga att påverka och främja medarbetarnas arbetsmotivation - En kvalitativ studie om hur arbetsmotivation främjas inom en statlig myndighetMichaela Ek,
Cyme Rexhaj
Ledarskap via digitala medier - Sambanden mellan ledarskapsstil, användning av digitala medier samt de anställdas uppfattning kring ledarskapElisabeth Jansson
Ljudsignalens inverkan på individens uppfattning av varningsmeddelandenSamar Malki,
Laurela Shatri
Locus of Control och arbetstillfredsställelse hos män och kvinnor i privat och offentlig sektorTherese Bengtsson,
Lina Werner
Långvarig stress på arbetsplatsenIman Usmanova,
Abetare Dervishaj
Man föds inte till man, man blir det. Christoffer Svensson,
Svetlana  Zivanovic
Media and the priming of stereotypes: Direct effect of news articles racial stereotypes on individuals judgements of people of foreign extraction.Thérèse Deutgen
Mindfulness - att tillämpa medveten närvaroUlrika Hellström
Motivation of Scandinavian Knowledge Workers - a survey of methods and their effectivenessFrode A S Storesund and Janus G Rasmussen
Motivation som verktyg för att minimera negativ stress i projektAntonia Andersson,
Emeli Trygg
Motiverande beslutsfattande: Relationen mellan chefens beslutsfattande och anställdas arbetsmotivationVeronica Carlsson
Offentlig sektor kontra privat sektor - En studie om lärarnas medarbetarskap, arbetsmotivation och arbetstillfredsställelseMirela Holmberg
Om femfaktormodellen och elektroniska sociala nätverkJohan Emil Johansson
Om Ideellt engagemang och dess betydelse för yrkesrollenKarolina Kaplan 
Ord och verbala uttrycks effekt på emotioner och minneLars Söderman
Organisatoriskt stöd och grupputveckling- hur hänger det samman? En studie i det organisatoriska stödet och dess inverkan på arbetsgruppers prestationer. Nova Charlotte Natenius
Personality measures as predictors of job satisfaction from a frame-of-reference perspectiveKatrin Lättman
PET Recycling Behavior of consumers in Lahore, Pakistan, Available knowledge and general attitudes, Impact on recyclingMeer,
Usman
Prolog, Klimax och Katastrof - en återfallsförbrytares upplevelser och tankar om kriminalitet ur ett tidsperspektivAnna Schneider Blomdahl,
Sofie Nilsson
psykologiska komponenters betydelse för tennis och arbeteCaroline Gunnarsson
Relationen mellan känsla av sammanhang och markörer för funktionell ålder för två olika åldersgrupper.Marina Jogmark,
Stefan Roysson
Rewards as a Motivation Tool for Employee PerformanceFrank Kwaku Duah & Cynthia Eshun

Föregående | Nästa


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen