Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Samhällsvetenskap - Social Sciences: Psychology


TitleAuthor
Hemligheten bakom en ledares motivation och tillfredsställelse på arbetsplatsen: Utifrån ett manligt och kvinnligt perspektiv Emmy Davidsson
Hur Anställda Erfar SjälvförmågaNilofar O. Asadollahi,
Jeannette Brodin
Hur en otrygg anställning påverkar det psykologiska kontraktet hos medarbetareSara Sjöström
Hur känns det att ge besked om uppsägning? Personalvetares upplevelser och känslor kring att ge ett svårt beskedIda Bergström,
Lina Hansson
Husdjurets betydelse för människans välbefinnandeAnnelie Björk,
Maria Oofsson
Hård eller mjuk, varför inte lite av varje – En studie om kombinationen av modernt och traditionellt ledarskap sett ur personalens synvinkelElisabeth Jansson
Hälsofrämjande arbete i svenska kommuner för barns och ungas psykiska hälsa - Dokumentstudie av riktlinjer och handlingsplaner i kommunala förvaltningarEva Brandt
Högskolestudenters matvanor och kroppsuppfattning.Maria Sjölin
I lagens namn? Poliser och etiska beslut.Lisbet Duvringe
ICT Design and Users’ Affect, Cognition and CreativityMinavere Bardici
Identitet och etnicitet - om ungrares förutsättningar till självförverkligandeMonika Vitos
Illustrationers påverkan av uppfattningen av olika typsnittLinnéa Pettersson
Interpersonell självbild betydande för psykopatologiska symtomRenée Rosenlund
Jämställdhet med psykologiska ögon - Kunskap, attityd och beteendeMolly Norrby,
Amanda Walther
Kommunicera mera, -relationen mellan ett kommunikativt ledarskap och medarbetares arbetsmotivationSandra Olander,
Stina Olofsson
Konflikter -En kvantitativ studie om effekter av konflikter och konfliktstrategier på arbetsplatsen.Jennie Öman,
Josephine Karlsson
Kulturens inflytande på det psykologiska kontraktet ur ett förändringsperspektivCharlotta Mellgren
Kvinnors känslor, upplevelser och attityder kring återgång i arbetsliv efter föräldraledighetSofia Hoffman 
Kärlek, misshandel och trauma. En fallstudie om kvinnomisshandel och dess konsekvenser.Katarina Lönn
Kön och ålders betydelse beträffande arbetstillfredsställelse utifrån JCMLinda Karlsson,
Anna Lundin
Ledarens förmåga att påverka och främja medarbetarnas arbetsmotivation - En kvalitativ studie om hur arbetsmotivation främjas inom en statlig myndighetMichaela Ek,
Cyme Rexhaj
Ledarskap via digitala medier - Sambanden mellan ledarskapsstil, användning av digitala medier samt de anställdas uppfattning kring ledarskapElisabeth Jansson
Ljudsignalens inverkan på individens uppfattning av varningsmeddelandenSamar Malki,
Laurela Shatri
Locus of Control och arbetstillfredsställelse hos män och kvinnor i privat och offentlig sektorTherese Bengtsson,
Lina Werner
Långvarig stress på arbetsplatsenIman Usmanova,
Abetare Dervishaj
Man föds inte till man, man blir det. Christoffer Svensson,
Svetlana  Zivanovic
Media and the priming of stereotypes: Direct effect of news articles racial stereotypes on individuals judgements of people of foreign extraction.Thérèse Deutgen
Millennials- Den nya och krävande generationenJosefin Svensson,
Christine Öljefors
Mindfulness - att tillämpa medveten närvaroUlrika Hellström
Motivation of Scandinavian Knowledge Workers - a survey of methods and their effectivenessFrode A S Storesund and Janus G Rasmussen

Föregående | Nästa


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen