Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Samhällsvetenskap - Social Sciences: Sociology


TitleAuthor
Public Engagement and Participation in Municipalities - Adding Meaning to Planning and Decision Making Processes for a Collaborative Journey Towards SustainabilityElias Kindle,
Christina Sieber,
Michael Wzdulski
Sambandsfaktorer mellan socialt kapital och hälsa - ett förtydligandeLisa Olsson
Silicon Roundabout: An agglomeration economy in East LondonJon Fransson
Sitter vi i samma båt? En kvalitativ studie av Kustbevakningens regionsammanslagning och organisationskultur.Carina Larsson
Social Capital in Kungsmarken: An overview of influencing factors in Karlskrona, SwedenSusanna Lewis
Social kompetens och arbetsliv i förändring- en studie om rekryteringsprocessen i offentlig sektorTitti Bergqvist,
Margarita Mikalsen
Social Sustainability: Exploring the Role of Social EnterprisesErica Bota,
Viola Tschendel,
Christian Zavala Hernández
Spelar kön någon roll? - En studie om kvinnors uppfattning om jämställdhet i World of Warcrafts världPär Andersson
Spider Integration Music ProjectAnnika Fagerberg
Stallet som social arenaTherese Nilsson
Success Factors for Supporting Intercultural Engagement of Employees towards SustainabilityNathan Stinnette,
Zhuona Li,
Shahla Rajaee
Svenskt julfirande - En studie av bilderböcker utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektivJessica Edekling,
Ida Jonskog
The attitude of mother tongue education in correlation with academic performance - A study of the different components of attitude in Indian students living in Egypt.Insiya Galely
Three Tales of Dominant Technological Artifacts: Tracing the Paths from Success to Domination of Software Applications with the Help of Latour's Actor-Network-Theory and Bourdieu's Capital TheoryPeter Harengel
Tidigt föräldrastöd i grupp - spädbarnsföräldrarnas upplevelser och tankarZuzana Biacovska Olsson
Transition in Crisis - The Impact of Interaction between Informal Institutions and Political and Economic Elite on Transition- The Case of Dalmatia and CroatiaGorana Johansson
Tre studenter med ADHD berättar om upplevelsen av att läsa i högre utbildningTheresa Sjöholm
Ung i Karlskrona - Lupp-undersökning 2009Linda Ronsby
Ung och arbetssökande. En kvalitativ studie om tio ungdomars syn på sin situation som arbetssökandeEmelie Erlich,
Sandra Wainonen
Upplevelse av interaktionen i ett möte med en klientMatilda Lubwama
Upplevelser av interaktionen mellan klient och socialsekreterare -sett ur ett maktperspektivCaroline Andersson,
Anja Seerbe
Urban Mobility in the 21st Century - Defining the Problems of Car-usageThomas Brindefalk Knutsson
Validering - Ett sätt att synliggöra informell kunskapKajsa Waern
Vinna som et lag, förlora som ett lag? - En studie om socialt samspel i ett damfotbollslagEmma Johansson,
Sandra Aronsson
Visionen om den jämställda arbetsplasten- en studie av kommunanställdas erfarenheter och kunskaper om jämställdhet och jämställdhtesarbete vid Barn- och ungdomsförvaltningen i KarlskronaAnna Reiz,
Madeleine Lundin
Vägen till icke kriminell.– En livsstilsförändring.Alexandra Mezher,
Sandra Bengtsson 
Why honor is worth more than a life - A literature review about ’so called’ honor violenceMalin Paulusson
"att vara ett välkänt ansikte" - En studie om hemtjänstpersonalens attityder till vårdplanering på distansAnnica Johansson,
Anna Eriksson
"Det går inte att klara sig utan e-post" - en studie om e-postanvändandet vid Länsstyrelsen BlekingeFrida Blixt,
Lars Forselius
"Det har betydelse!" Kvinnligt nätverk inom Blekinges polismyndighetKamilla Larsen,
Natalie Malmling

Föregående | Nästa


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen