Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Företagsekonomi - Business Administration: Information


TitleAuthor
Hur arbetar logistikföretag i Blekinge strategiskt med miljöfrågor i samband med lastbilstransporter?Adam Johansson,
Patrick Miletic
Hur arbetar mikroföretag med ekonomistyrning?Anne Delcomyn,
Ann-Charlotte Malmberg
Hur hanterar E-handelsföretag inom Business to Consumer returflödet?Anna Hansen,
Sara Klingeroth
Hur har EU-utvidgningen den 1 Maj 2004 påverkat logistikföretagens strategi i Sydöstra Sverige?Martin Fredlund,
Daniel Hattenbach,
John Olsson
Hur påverkar virtuella grupper dysfunktionella konflikter och hur påverkas ledarnas konflikthanteringssätt?Fredrik Celion,
Johnny Sjösten
Hur tillgodoser småföretag sitt informationsbehov? - En studie av varuproducerande småföretag i Jönköping.Karin Pehrsson
Hur utformar företagen sina belöningssystem?Patrick Aspenberg,
Oscar Nilsson
Hyperkonkurrens - En studie i tillverkningsindustrinSimon Gustafsson,
Nicholas Jansson
Hälsoekonomiska utvärderingar av medicinteknikPeter Almqvist,
Maja Jeppsson
ICT in Marketing - A Study of The Use of Internet and Mobile Phones in Five Selected Companies in Dublin Alexander  O. Oshunloye
Identification of Profitable Projects: A Survey among Firms in IT and Telecommunications IndustryMichael Kindlein
Impact of Massive Open Online Courses (MOOCs) on Employee Competencies and InnovationStamatis Karnouskos,
Martin Holmlund
Implications of New Technology and Services in the Software Industry: A Review of the literatureSara Khosravi
Information Processing and Decision Making in Organizations. The Case of the Department of Fiscal-Administrative Affairs in Ceará (Brazil)Sérgio André Cavalcante
Informationstekniken och kundrelationer - En studie av ett försäkringsbolagKatarina Paulin,
Malin Christiansson
Intellektuellt kapital och icke-finansiella intäkter: Om kundens bidrag till kunskapsföretagets tillgångarKarin Breidfors,
Sylvia Johansson,
Annelie Lüning
Internet Banking in Greece: Development, Evaluation and PerspectivesAndreas-Nikolaos Papandreou
Internets effekt på skatteplanering - en fallstudieErik Olofsson,
Henrik Olsson
Internredovisning och beslut - En fallstudie av Boverket i KarlskronaArben Sula,
Ante Goreta,
Joakim Wilthorn
Intranät - en kunskapskälla i arbetet?Anna Kjellander,
Jenny Kjellander.
Intranät - Upplever intranätanvändaren sig som mer produktiv?Pär Carmonius
Inträdeshinder på eftermarknadenFredrik Lager,
Anderas Larsson
Investeringbenägenheten för M2M lösningar i drivmedelsbranschenTom Ohlsson,
Johan Apell
Investeringsbeslut under osäkerhet - en fallstudie på Perstorp Declam ABChrister Grövnes
Investment advice during inflationary periods with high asset price inflation: Preserve value and realize best return by investing in the right asset classes during periods of uncontrolled inflation and economical instability.Daniel Wardzynski
Islamic Microfinance "Monitoring of Profit & Loss Sharing Loans".Muhammad Mohsin Saeed,
Muhammad Qasim,
Tanzeel Ur Rehman
IT-företagens syn på betydelsen av Social kompetens vid rekrytering till olika tjänsterKatrin Andersson,
Camilla Larsson,
Anja Svennarp
IT-konsultens konsultationsprocessTobias Johansson,
Martin Steen,
Angelica Änghede
IT Process and Governance Framework Adoption in Ghanaian Firms; Extent of Progress and Influencing FactorsTruth Lumor
Jämförbarhet i finansiell riskredovisning - En studie av svensknoterade bolag i telekommunikations- och materialbranschen ur en potentiell investerares perspektivFredrik Niklasson,
Andreas Wittzell

Föregående | Nästa


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen