Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Fysisk planering - Spatial Planning: Communications


TitleAuthor
Participation in PracticeJan-Olof Hansson
Pieces of Time and Perception of Place — From the view of Genius Loci and ContextualismYiran Zhao
Planera för fem sinnen - Om att ta tillvara alla delar av upplevelsenStina Wester,
Helena Hultgren
Planeringens möjligheter - hur tänker planerare i Göteborg om möjligheterna att påverka segregationen i staden genom fysisk planering?Elin Celik,
Daniel Sandström
På två hjul i Karlskrona -en studie av det befintliga cykelvägnätets hållbarhet utifrån trafiksäkerhet, standard, upplevd trygghet, tillgänglighet och trevnad.Annika Säw
På väg mot en hållbar framtid?Ida Brogren,
Elin Forsberg
Rastplatsers funktion och plats i den fysiska planeringen - en studie av rastplatserna Såten och TorstävaCecilia Emanuelsson
Rörelse, mötesplats, blandning - ledord för samtidens stationssamhälle. Therese Persson
SHARED SPACE - Att få rum i stadenLinnea Carlsson
Social hållbarhet inom fysisk planeringLinda Pettersson
Space Syntax ett sätt att se stadsplanering i nya dimensioner En studie på Frihamnen i GöteborgCamilla Andersson
Spårbilar i Tyresö kommun - ett examensarbete om hållbara transporter och långsiktig samhällsplaneringChristian Nützel
Spårbilen kommer till stan - Om utformning och placering av ett nytt element i stadenAnna Pettersson
Spårväg i Malmö - idag och igårEmilie Åhgren
Spårvägar i Höganässtråket - Hållplatsmiljöer och färdvägarHenrik Svensson
Stad-i-park - Framtidens stadsbyggnadsstrategi?Henrik Eliasson
Staden mellan vägar och spår - att skapa möjligheter för blandstad på MarieholmTed Gustavsson
Stadsplanering med fokus på människan - En studie med fyra utgångspunkter i att tolka och fånga upp människans förväntningarGustav Magnusson
Station Bönered - om att skapa goda miljöer kring ett pendeltågspårKarolina Örneblad
Stationsområde i Landskrona - En studie om exploateringen av jordbruksmark, stadsutveckling och stadsstyre med Landskronas stationsområde som exempel Mårten Espmarker
Strategisk planering, Gullbergsvass, GöteborgJoanna Mikulska
Stråket - Utveckling av gång- och cykelförbindelse mellan Kungsmarken/Marieberg och Amiralen i KarlskronaMoa Öhman 
Studie av tillgänglighet vid Ronneby flygplatsFredrik Ingstorp
Sustainability in Toronto - a Personal Rapid Transit System and a Community Development Plan for Cherry BeachMarcus Ekström,
Maria Jellbin
Södra Hamnen- en stadsdel i Helsingborg, Handbok i fysisk planeringTora Sigynsdotter Broberg
Södra Hamnen-en stadsdel i Helsingborg, Handbok för fysisk planeringTora Sigynsdotter Broberg
Terminalen - Världsmedborgarens katedralPeter Robertsson
The expansion of the South Railway line through Lund and the district of Klostergården. - A study of the local impact of a national infrastructural development Per-Erik Linders
The New Approach - A New Model to Develop a Plan Proposal. North Strathfield, AustraliaMalin Klåvus,
Elenor Lennartsson
The S-E-A-T approach to Strategic Guidance for Planning towards Sustainable TransportationStefan Alvemo,
Sven Borén,
Qing Gu

Föregående | Nästa


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen