Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Fysisk planering - Spatial Planning: Local Planning


TitleAuthor
Ekologisk hållbarhet- en fallstudie över Saltö uddeSofia Anesäter Olsson
Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse med utgångspunkter i hållbar stadsutvecklingGunnar Göransson
En attraktiv bilfri stadsutvecklingTony Davidsson
En diskursanalys av mellanrum - motsägelsernas platsDaniel Månsson
En studie av samrådsredogörelsenSanna Johansson
En studie av två havsnära områdens offentliga platser och attraktivitetGabriella Klint,
Alexandra Romanov
Ett attraktivt Söder - stadsförnyelse i HelsingborgEmma Pihl
Ett levande centrum - Förnyelse av de centrala delarna i Södra SandbyLinda Edvardsson
European Community Measures to Reduce Nitrate PollutionSuhad Al-hedny
Exploatera eller bevara - En studie om hur kommuner hanterar bestämmelserna om byggande på jordbruksmark i sin fysiska planering. Katarina Wahlman
Fjällbacka under berg och NRLMari Waernberg
Folkhälsa i översiktligplanering- med fokus på fysisk aktivitetJohanna Schönberg
Form Flöde Funktion Stadsförnyelseprojekt på Lövholmen i StockholmAnna Signal
Forming Urban Policy - The relationship of the European ‘Urban’ Policy and the German National ‘Urban’ PolicyMartina Hengst
Framtida utsikt att ro i hamn - utvecklingsförslag för entré och hamnområden i KarlskronaEva-Lena Luthander
Framtidsutveckling i Torsås kommun - detaljhandeln i fokusLena Rönning
Fredriksberg - förslag till omvandling av ett industri- och järnvägsområde i Helsingfors till en funktionsintegrerad stadsdel med bostäder, kontor och verksamheterPetter Lindencrona
Friluftsplaner - en hjälp för friluftslivetErik Folkesson Blom
From Different Perspectives - A case study of a slum area in Bhubaneswar, IndiaLena Johansson,
Emma Josefson
From scattered suburb to a high density community - Bloemendal, South Africa, in developmentCarolin Dahlgren och Sara Eresund
From Township to Townscape- Urban renewal in Galeshewe, South AfricaAnneli Eskilsson,
Lisa Häggdahl,
Maria Örenfors
Från central periferi till utvidgad stadskärna - stadsförnyelse av Västra centrum i BoråsKarin Johansson
Från icke-stad till stad? Fallstudie: ViksjöSebastian Wahlström Klampfl
Från otryggt till tryggt - analys och förslag till förbättring av Levgrensvägen i centrala GöteborgCecilia Norlander
Från småskaligt fritidshusområde till traditionellt villaområde? studie av hur 24 ostkustkommuner förhåller sig till och arbetar med förändringsområden samt ett förslag till fördjupning av Västerviks översiktsplan för förändringsområdet HornAnna Magnusson,
Emma Oscarsson
Från vägrum till gaturum - Ny utformning av Ekersvägen i ÖrebroJonas Loiske
Frökens Källa - exploatering med hänsyn - naturnära bostäder vid Karlshamns resecentrumCarl Svensson
Furulunds framtida utvecklingMette Dymling
Fysisk planering för en ny landsbygd - en studie av Älö byAnnasara Bergkvist
Fysisk planering i SápmiLinnea Grahn

Föregående | Nästa


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen