Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Fysisk planering - Spatial Planning: Social Planning


TitleAuthor
Kommunernas arbete med tillgänglighet till tätortsnära friluftsområden - en jämförelse mellan fyra översiktsplanerEmilie Åhgren
Kommunernas hantering av vindkraftens påverkan på landskapsbild och ljudnivå - En jämförelse mellan tre kommunerPontus Petersson
Kommunikativ planering i den kommunala planeringenCaisa Olander
Koncept i planering -definierade kvaliteterNils Rundqvist
Kontaktrum och Södra Älvstranden i GöteborgJohan Helgeson
Kulturkrock - en studie om den estetiskt tilltalande utformningen av byggnader som konstverk och kulturell planeringAnna Svensson
La Questione Meridionale. Social capital as a tool to understand the development disparity between the North and the South of ItalyGabriele Della Torre
Ljus och mörker i det offentliga rummet - Om kommunal belysningsplanering och dess trygghetsskapande arbete i den moderna staden Eva Aronsson
Makten över bostadenSofia Eriksson
Malmö genom Norra SorgenfriEmelie Johansson
Managing Integration and Immigration: Impellent Question of the European UnionOlga Ladygina,
Borys Kharchuk
MEDBORGARDELTAGANDE I DEN FYSISKA PLANERINGEN - Hur kan man få med invandrare i den fysiska planeringen?Susanne Nilsson
Medborgare och IT i planprocessen - demokrativisioner i RonnebyIda Olén
Metoder för medborgarinflytande -En analys av tre fallstudier Anna-Alexandra Lidenstjärna
Mumbai - the bicycle friendly city, bicycle masterplan & design guidelines for central mumbaiLina Hellström
MYTEN OM MÖLLEVÅNGENS MÅNGFALD - HUR DEN FYSISKA UTFORMNINGEN PÅVERKAR INTEGRATION Katarina Wahlman
Mångfald och möten i nya Norra Sorgenfri?Erik Melin
Människans interaktion med miljönSandra Cornmark
Människor och offentliga rum - inom norrcity i ÖrebroHelena Johansson
Människors aktiviteter i det offentliga rummet - vilken betydelse har tiden på dygnet?Emmelie Gustavsson
MÖJLIGHETER ATT MÖTAS? Hur mötesplatser med handelskaraktär kan förstärkas för social hållbarhet då handeln lämnar, med exempel på Hjo centrum Jessica Andersson
Mölndals centrum - stadsförnyelse i en svensk förstadMagnus Björned
Mölndalsåns dalgång - en länk mellan staden och förstadenJohan Altenius
Natura 2000Rita Veronika Dénes 
Nordöstra Vilan - ett planförslag för en ny stadsdel vid Vattenrikets gränsKarin Jönsson
Norm kontra form - En studie om hur den kommunala planeringen ser till normbrytande behov inom bostadsbyggandetSiri Ersson
Nyanserade rum- En omgestaltning av Stortorget i KarlskronaMagdalena Lundberg
NYBRO -Analys & förslag till riktlinjer för utveckling av stadens offentliga rum.Alexandra Eliasson
Näridrottsplatser - Finns det plats för flickorna? Anna Björklund
Offentliga möten i det privata - En studie om offentlighet och rumslig kontroll i privatiseringens fotspår.Johanna Berg

Föregående | Nästa


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen