Examensarbeten efter författare/Theses by author - Å

Lista författare med ett efternamn som börjar på:/List authors with a surname starting with:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö , Ž Č

AuthorTitleYearDoc.type
Åberg, AdamVehicle Design2013Bachelor thesis
Åberg, Anna-KarinBetydelsen av information och bemötande vid barns cancersjukdom2001Bachelor thesis
Åberg, Anna GrauersPatienters förmåga till livsstilsförändringar - En litteraturstudie om informationens betydelse för livsstilsförändringar hos patienter som överlevt en hjärtinfarkt2010Bachelor thesis
Åberg, CharlotteBedöms attraktiva röster tillhöra attraktiva ansikten?2003Bachelor thesis
Åberg, ChristerSimuleringsmodell av en vält2011
Åberg, HampusHTML5 Web application security with OWASP2013Bachelor thesis
Åberg, JennyInre Hamnområdet i Uddevalla2006Master thesis
Åberg, MiaInvestments and Corporate Strategy: Aligning investment decisions with overall strategy2006Master thesis
Åberg, NataliaInvestigation of antecedents to performance in Swedish small and medium-sized companies2014Master thesis
Åberg, UlrikaRönneå - Ett waterfrontprojekt2010Bachelor thesis
Åberg, Viktoria HällNär fetman överskuggar allt - En studie som belyser upplevelse av stigmatisering hos personer med fetma i mötet med sjukvårdspersonal2012
Åbom, KarlComparison of effectiveness in using 3D-audio and visual aids in identifying objects in a three-dimensional environment2014Bachelor thesis
Ågren, KlaraPottholmen- omgestaltning av en historisk miljö2010Bachelor thesis
Ågren, MalinAnhörigas upplevelser av akutsjukvården – en litteraturstudie2007Bachelor thesis
Åhgren, EmilieSpårväg i Malmö - idag och igår2010Bachelor thesis
Åhgren, EmilieKommunernas arbete med tillgänglighet till tätortsnära friluftsområden - en jämförelse mellan fyra översiktsplaner2013
Åhlund, ChristinaPersoners upplevelser av att leva med bensår- ur ett socialt perspektiv2012
Åhl, SaraChefers arbetstillfredsställelse i äldreomsorgen2014Bachelor thesis
Åhman, RobinEmotionell Marknadsföring på lång och kort sikt2013Bachelor thesis
Åkerberg, MartinaHur upplever personer med långvarig smärta sjuksköterskans bemötande?2007Bachelor thesis
Åkerberg, NiklasUrban farming and its relation to Public Space - Theorizing the potential for strengthen the urban life in Hallonbergen, Sweden2014
Åkerlind, JosefinÄldre och djur - Husdjurens påverkan på äldre demenssjuka människor, på särskilt boende2008Bachelor thesis
Åkerman, AlexanderCloudmetoden - Utveckling av ett alternativt arbetssätt för produktion i digitala medier2011Bachelor thesis
Åkerud, DanielNatural Language Processing from a Software Engineering Perspective2004Master thesis
Åkeson, Ann CarolinAtt synliggöra jämlikhet mellan skillnader: en bildningsgång i humor1999Master thesis
Åkesson-Blomberg, Ing-MarieSträvan för företaget Karlskrona Musikfest att uppnå maximal publiktillströmning – En analys av Nyårsrevyn DNA 2003/04 och dess promotionmix2004Bachelor thesis
Åkesson, AdamEtt kreativt samarbete2012Bachelor thesis
Åkesson, BennyVideo Stabilisering för Mobil Utrustning2003Master thesis
Åkesson, ChristinaHur patienter med fibromyalgi och deras anhöriga beskriver upplevelsen av mötet med vårdpersonal2006Bachelor thesis
Åkesson, ChristineSamband mellan patienttillfredsställelse och första linjen chefens ledarskapsstil - En litteraturstudie2008Bachelor thesis

Nästa

 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen