Examensarbeten efter författare/Theses by author - ,

Lista författare med ett efternamn som börjar på:/List authors with a surname starting with:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö , Ž Č

AuthorTitleYearDoc.type
, Josefine Andersson och Angelica FörströmSjuksköterskans upplevelse av svårigheterna att upprätthålla sitt professionella förhållningssätt vid omvårdnad i livets slutskede hos unga vuxna 2014
, Josefine WestlundAtt vara fritidspedagog är inte alltid lätt. En undersökning om fritidspedagogers ohälsa som handlar om stress och utbrändhet s2013Bachelor thesis
, Karin JohanssonAtt sätta medborgaren i andra hand - en studie om tjänstemannens dilemman vid tillsynsärenden i djurskyddsfall2014Bachelor thesis
, Karolina KaplanOm Ideellt engagemang och dess betydelse för yrkesrollen2011Bachelor thesis
, Khadim HussainPERFORMANCE ANALYSIS BY SIMULATION OF A WIRELESS SYSTEM ASSOCIATED WITH UWB 2013
, Khizer AminFacebook Blocket with Unsupervised Learning 2014Bachelor thesis
, Lena SwärdhLivskvalitet hos tonåringar med Diabetes Mellitus Typ 1 - En litteraturstudie2012Bachelor thesis
, Linda ForslundDigitala kränkningar -det preventiva arbetet2014Bachelor thesis
, Lucia Beltrame and Zachary RootesSolutions from Below: A strategic approach for the sustainable management of organised community seed banks2013Master thesis
, Majid KhanWeb Server Performance Evaluation in Cloud Computing and Local Environment2012
, Malin KarlssonBebyggelseutveckling och ianspråktagande av jordbruksmark - En fallstudie av Tomelilla i Skåne 2013Bachelor thesis
, Malin QuinterosSocial mediemarknadsföring2012Bachelor thesis
, MD. JAHERUL ISLAMPerformance Analysis of Diversity Techniques for Wireless Communication System2012
, Meng GuResearch and Application of Urban Landscape Planning in Slow-moving System—Based on the Design of Wujin District in Changzhou2013
, Moa ÖhmanStråket - Utveckling av gång- och cykelförbindelse mellan Kungsmarken/Marieberg och Amiralen i Karlskrona2014Bachelor thesis
, Mohana murugan PeriannanA research about Digital social networks influence in Urban spaces, Case study – Stortorget, Lilla torg & Gustav Adolfs torg in Malmö, Sweden 2012
, Muhammad Asif MajokaNFC Enabled Smartphone Application For Instant Cognitive Support2012
, Muhammad FahimRobust lane detection and object tracking In relation to the intelligence transport system2013
, Nagaswaroopa AdapaPerformance analysis of different adapative algorithms based on acoustic echo cancellation2013
, Ndey Haddy Jammeh”Jag är inte min sjukdom” - HIV- och AIDS-patienters upplevelse av mötet med sjukvårdspersonal - En litteraturstudie2012
, Neda EshraghiComparison of Interactive Group and Bilateral Communication for Idea Synthesis for Software Product Innovation2013
, Niclas BrännströmJämställdhet i svensk översiktsplanering2012Bachelor thesis
, Pavankumar RayapudiComparative Study of Virtual Machine Software Packages with Real Operating System 2012
, Prashant PydipoguRobust lane detection and object tracking In relation to the intelligence transport system2013
, Rajaneesh kumarA Flexible Software Environment for Computer Vision2014
, Ramesh DhunganaA Quantitative Study of Quality of Experience (QoE) for Decreasing and Increasing Network Performance.2011Bachelor thesis
, Raoul Christoffer EwerthChain Management for today’s demand – Case study Seven Eleven in Japan and Sweden2011Master thesis
, Raya MeresaStudy the Effect of FEC on Video Streaming over the Networks2013
, Rebecca StrandInformations- och Kommunikationsteknologins betydelse för affärsmodeller i förlagsbranschen2014Bachelor thesis
, Richard HolménPedagogiskt ledarskap vid en omorganisation - chefers uppfattningar av det egna ledarskapet2012Bachelor thesis

Föregående | Nästa

 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen