Examensarbeten efter författare/Theses by author - H

Lista författare med ett efternamn som börjar på:/List authors with a surname starting with:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö , Ž Č

AuthorTitleYearDoc.type
Hall, TobiasAdaptive Goal Oriented Action Planning for RTS Games2010Bachelor thesis
Halonen, ÖjvindKNOWLEDGE STRATEGIES IN SERVICE INDUSTRIES2013Master thesis
Haltrich, NatalieCo-Creating Community with a Needs Based Design Approach to Urban Design and Planning2008Master thesis
Haltrich, NatalieAn Introduction to Needs Based Design2008Master thesis
Halvarsson, OlofAnpassning av befintlig bebyggelse samt områden i planeringsstadiet med hänsyn till höjda vattennivåer - metoder för skydd med Gullbergsvass och Norra Masthugget som exempel2011Master thesis
Hamayun, MuhammadPerformance Evaluation of Windows Communication Foundation’s Interoperability2010
Hamed, Sheima Hassan ElaminAn Energy-Balancing Unequal Clustering Algorithm for Multi hop Routing in WSN2013
Hameed, FaysalModel for conflict resolution in aspects within Aspect Oriented Requirement engineering2008
Hameed, Muhammad MuzaffarDefectoFix - An interactive defect fix logging tool.2008
Hamid, MohamedDYNAMIC SPECTRUM ACCESS IN COGNITIVE RADIO NETWORKS: ASPECTS OF MAC LAYER SENSING2008
Hammami, KarimExperiences of newly qualified nurses of University of Limpopo, Turfloop Campus executing mandatory community service in Limpopo Province, South Africa.2011
Hammare, OskarProduktionsutrustning för rörunderhåll2012Bachelor thesis
Hammarlund, LouiseNyföretagarens väg ur betalningssvårigheter2009Bachelor thesis
Hammarstrand, LinusInterdependency of Culture, Strategy and Management Control Systems in an R&D Context2011Master thesis
Hammarstrand, PiaDet preoperativa samtalets betydelse för patienters välbefinnande inför anestesi - Litteraturstudie2008Bachelor thesis
Hammarström, MatildaVad är det för vits med humor i vården?2006Bachelor thesis
Hamsand, PhilippeSenior citizen as a market segment for Swedish travel industry2015Master thesis
Hanif, MuhammadInvestigating the possible role and usefulness of video capture virtual reality in motor impairment rehabilitation2010
Hanif, Muhammad AdnanFluid Structure Interaction Analysis of Planar Buoy2011
Hanif, Muhammad QaisarIssues and Challenges of Requirement Elicitation in Large Web Projects2010
Hanna, ErikssonTjejer å Tjejer2003Bachelor thesis
Hannila, AriElgitarrskolan - En webbsida med inslag av interaktivitet2005Master thesis
Hannula, NinaHur skapar man en funktionsintegrerad miljö? - Är den alltid önskvärd?2015Master thesis
Hansenne, RamiOvercoming Organisational Challenges related to Agile Project Management Adoption2011Master thesis
Hansen, AnnaHur hanterar E-handelsföretag inom Business to Consumer returflödet?2003Bachelor thesis
Hansen, MarieSjukvårdspersonalens attityder i form av känslor och inställningar i mötet med vuxna personer med fetma - En litteraturstudie2013
Hansen, MichaelKvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi – En litteraturstudie 2011Bachelor thesis
Hansen, MiriamHar sjuksköterskan tid för samtal? Sjuksköterskans omvårdnadshandlingar vid afasi/dysfasi.2001Bachelor thesis
Hansen, Petra LundinAtt leva med fibromyalgi - Livsvärlden hos kvinnor med fibromyalgi2008Bachelor thesis
Hansen, RickardPilot study: Modeling of Wildfires2008Master thesis

Föregående | Nästa

 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen