Examensarbeten efter författare/Theses by author - S

Lista författare med ett efternamn som börjar på:/List authors with a surname starting with:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö , Ž Č

AuthorTitleYearDoc.type
Sandberg, AnneliVad väljer din projektgrupp?2003Bachelor thesis
Sandberg, AnnetteListening to the other always Bears Fruit2010Bachelor thesis
Sandberg, DanielAutomatiserad unit testning2005Master thesis
Sandberg, EmmelieKommunikativ ekonomistyrning och effektivitet2002Bachelor thesis
Sandberg, FredrikPatienters upplevelser av den prehospitala vården i en akut situation - En litteraturstudie med kvalitativ ansats2010Bachelor thesis
Sandberg, KatarinaFörutsättningar och hinder för att förtroende skapas mellan vårdare och patient med långvarig smärta2004Bachelor thesis
Sandberg, RolandGeneration of floating islands using height maps2013Bachelor thesis
Sandborg, AnnaPedagogisk utformning av ANT-programmet ”Steg-för-Steg” 2005Bachelor thesis
Sandell, HelenaKopieringsskydd och lagar - rätt väg i kampen mot piratkopieringen?2004Master thesis
Sandell, JoacimEn jämförelse mellan materiella investeringar och investeringar i kompetensutveckling2003Bachelor thesis
Sandell, MagnusAtt vara närstående till någon som insjuknat i stroke - En litteraturstudie om närståendes upplevelser i kontakt med vården och i hemmet2008Bachelor thesis
Sandgren, CamillaAnhörigas möte med intensivvården - en litteraturstudie2004Bachelor thesis
Sandgren, CamillaHälso- och sjukvårdspersonals upplevelser av aspekter av vikt för att kunna stödja barn och ungdomar till svårt sjuka föräldrar. 2014
Sandgren, EmelieMöten i palliativ hemsjukvård – Sjuksköterskors erfarenheter2010Bachelor thesis
Sandgren, PeterKaraktärer & Protagonisten2013Bachelor thesis
Sandgren, RickardSpelproduktion för 2d miljö2008Bachelor thesis
Sandhu, Waseem HussainMULTIPLE ANTENNA TECHNIQUES IN WiMAX2010
Sandin, JessicaSjuksköterskans bedömning av patientens postoperativa smärta2004Bachelor thesis
Sandin, LisaPåverkar kunskap attityden till trycksår2006Bachelor thesis
Sandin, MartinProduktionsutrustning för rörunderhåll2012Bachelor thesis
Sandling, JennySjuksköterskans möjligheter att upptäcka och stödja den äldre deprimerade patienten2002Bachelor thesis
Sandstedt, AgnesPlats att se andra och bli sedd? En fallstudie om samspelet mellan stadens struktur och segregation2013Bachelor thesis
Sandstedt, FilipInternprissättning i offentlig verksamhet – En utvärderingsstudie av internprissystemet på Blekingesjukhuset i Karlskrona 2009Bachelor thesis
Sandstedt, TorbjörnSkapa och leverera kundvärde i ett teknikkonsultföretag /2008Master thesis
Sandström, AmelieTrygghet på offentliga platser2011Bachelor thesis
Sandström, AmelieStaten och Kommunerna: En undersökning av landsbygdsutveckling i strandnära läge inom område för riksintresse2013
Sandström, ClaesWebbdesign för iPhone2012Bachelor thesis
Sandström, DanielPlaneringens möjligheter - hur tänker planerare i Göteborg om möjligheterna att påverka segregationen i staden genom fysisk planering?2011Bachelor thesis
Sandström, MariammaKvinnors upplevelser efter en gynekologisk cancer - En litteraturstudie.2012
Sangari, ArashEnergy Strategies towards Sustainability: a comparative analysis of community energy plans from Sweden and Canada2008Master thesis

Föregående | Nästa

 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen