Examensarbeten efter författare/Theses by author - T

Lista författare med ett efternamn som börjar på:/List authors with a surname starting with:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö , Ž Č

AuthorTitleYearDoc.type
Theander, PetterVoice over IP for Sony Ericsson Cellular Phones2005Master thesis
Thedsén, MarcusMediabilden av kravallerna2010Bachelor thesis
Thein, JohanThe revival of Greater No 2 - a residential area in Kimberley Southafrica2004Master thesis
Thelandersson, FredrikApplication of Formal Verification Techniques1999Bachelor thesis
Thelander, LarsEn litteraturstudie om brännskadade individers upplevelse av lidande2002Bachelor thesis
Thelin, KarolinaAlzheimers sjukdom - Upplevelser av att få och leva med sjukdomen2007Bachelor thesis
Thellbro, SimonUtveckling av Gamla hamnen i Reykjavik2010
Thell, MarcusSökmotorsannonsering – Drivkrafterna bakom ett företags strategiska val av kanalen2008Bachelor thesis
Thernström, PaulinaAnhörigas upplevelser av att ha en anhörig med cancer - som vårdas palliativt i hemmet2008Bachelor thesis
Thiel, UlricaDet myndiga medarbetarskapet ur ett lärandeperspektiv 2012Bachelor thesis
Thilén, SannaVårdpersonal i möte med våldutsatta kvinnor - faktorer som påverkar mötet2004Bachelor thesis
Thilly, ElinSjuksköterskors upplevelser av barriärer i mötet med våldsutsatta kvinnor - En litteraturstudie2013
Thimot, Emile LouisMeasuring perceived organizational support in a culturally and contractually diverse organization2012Master thesis
Thi, Thu Sang NguyenImpact of Customer Relationship Management on Product Innovation Process2012Master thesis
Tholén, JennyKommunikationen med den döende patienten2006Bachelor thesis
Tholén, RebeckaEn gång kriminell, alltid kriminell? -En studie om kriminellas hinder och möjligheter att återintegreras i samhället2005Bachelor thesis
Thomaeus, BaibaThe European Concept of Green Corridors in Sustainable Transport Systems: Case of East-West Transport Corridor in the Baltic Sea Region2011Master thesis
Thomasson, FridaUpplevelsen av att leva med venösa bensår - En kvalitativ litteraturstudie2012
Thomasson, KarinSjuksköterskans omvårdnad för att bevara patientens livskvalitet inom palliativ vård – En litteraturstudie2008Bachelor thesis
Thomasson, MichaelUpplevelser av livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2 - en litteraturstudie2004Bachelor thesis
Thompson, Anthony W.Community Food Systems: Working towards Sustainability and Satisfying Human Needs2007Master thesis
Thompson, KatiMoving Towards Sustainable Community Renewable Energy: A Strategic Approach for Communities2010Master thesis
Thomsen, SannaÄldre personers upplevelse av sjuksköterskans omvårdnad på akutmottagningar2015
Thomsson, JohanMätning av abrasivflöde för vattenskärningsmaskiner2004Bachelor thesis
Thongchua, ChalitaCorrelations between Requirement Attributes and Process Attributes - Identifying and quantifying the correlations in a rapid software development process2007Master thesis
Thordenberg, CarlSveriges bebyggelsestrukturer2015Bachelor thesis
Thorell, ViktorAtt ha ett barn med cancer i familjen - Föräldrar och syskons upplevelser2010Bachelor thesis
Thorén, AlexanderStyrning av humankapital utifrån Simons Levers of Control – ny kärna, nytt analysområde2007Bachelor thesis
Thorén, MarcusEkonomiska bedömningar av investeringar i nätverkssäkerhet – en empirisk studie2005Bachelor thesis
Thorgren, SebastianMechanical System Simulation of Vibrating Tandem Roller with Split Drums 1999Master thesis

Föregående | Nästa

 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen