Examensarbeten efter författare/Theses by author - T

Lista författare med ett efternamn som börjar på:/List authors with a surname starting with:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö , Ž Č

AuthorTitleYearDoc.type
Thelin, KarolinaAlzheimers sjukdom - Upplevelser av att få och leva med sjukdomen2007Bachelor thesis
Thellbro, SimonUtveckling av Gamla hamnen i Reykjavik2010
Thell, MarcusSökmotorsannonsering – Drivkrafterna bakom ett företags strategiska val av kanalen2008Bachelor thesis
Thernström, PaulinaAnhörigas upplevelser av att ha en anhörig med cancer - som vårdas palliativt i hemmet2008Bachelor thesis
Thiel, UlricaDet myndiga medarbetarskapet ur ett lärandeperspektiv 2012Bachelor thesis
Thilén, SannaVårdpersonal i möte med våldutsatta kvinnor - faktorer som påverkar mötet2004Bachelor thesis
Thilly, ElinSjuksköterskors upplevelser av barriärer i mötet med våldsutsatta kvinnor - En litteraturstudie2013
Thimot, Emile LouisMeasuring perceived organizational support in a culturally and contractually diverse organization2012Master thesis
Thi, Thu Sang NguyenImpact of Customer Relationship Management on Product Innovation Process2012Master thesis
Tholén, JennyKommunikationen med den döende patienten2006Bachelor thesis
Tholén, RebeckaEn gång kriminell, alltid kriminell? -En studie om kriminellas hinder och möjligheter att återintegreras i samhället2005Bachelor thesis
Thomaeus, BaibaThe European Concept of Green Corridors in Sustainable Transport Systems: Case of East-West Transport Corridor in the Baltic Sea Region2011Master thesis
Thomasson, FridaUpplevelsen av att leva med venösa bensår - En kvalitativ litteraturstudie2012
Thomasson, KarinSjuksköterskans omvårdnad för att bevara patientens livskvalitet inom palliativ vård – En litteraturstudie2008Bachelor thesis
Thomasson, MichaelUpplevelser av livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2 - en litteraturstudie2004Bachelor thesis
Thompson, Anthony W.Community Food Systems: Working towards Sustainability and Satisfying Human Needs2007Master thesis
Thompson, KatiMoving Towards Sustainable Community Renewable Energy: A Strategic Approach for Communities2010Master thesis
Thomsson, JohanMätning av abrasivflöde för vattenskärningsmaskiner2004Bachelor thesis
Thongchua, ChalitaCorrelations between Requirement Attributes and Process Attributes - Identifying and quantifying the correlations in a rapid software development process2007Master thesis
Thorell, ViktorAtt ha ett barn med cancer i familjen - Föräldrar och syskons upplevelser2010Bachelor thesis
Thorén, AlexanderStyrning av humankapital utifrån Simons Levers of Control – ny kärna, nytt analysområde2007Bachelor thesis
Thorén, MarcusEkonomiska bedömningar av investeringar i nätverkssäkerhet – en empirisk studie2005Bachelor thesis
Thorgren, SebastianMechanical System Simulation of Vibrating Tandem Roller with Split Drums 1999Master thesis
Thornell, FredrikKameraövervakningssystem2011
Thorstensdotter, MariaTvå självskadande flickors upplevelser av vårdpersonals bemötande - En litteraturstudie med kvalitativ metod av två självbiografiska böcker2009Bachelor thesis
Thorstensson, ElinHur mötet med sjuksköterskan upplevs av patient med fibromyalgi och dess närstående2004Bachelor thesis
Thorwaldsson, HenrikDevelopment of asphalt removing tool for a tandem roller2014
Thorzén, MichaelAnalysis of Customer Relationship Management Systems' Compliance with Organizational Needs: An industrial case study in a Spanish organization2011
THOTA, PARTHA SARADHI .CONTROL OF BUCK CONVERTER BY POLYNOMIAL, PID AND PD CONTROLLERS.2012
Thulesius, MarieThe Triple Bottom Line - Can profit maximising organisations create social, environmental and economic value? With the Swedish cases Ericsson, Tetra Pak, Max Hamburgers and Mitt Liv 2011Master thesis

Föregående | Nästa

 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen