Examensarbeten efter författare/Theses by author - W

Lista författare med ett efternamn som börjar på:/List authors with a surname starting with:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö , Ž Č

AuthorTitleYearDoc.type
Wenander, D.Våldets olika ansikten: En gärningsanalys av våldsbrott utifrån gärningsmannens relation till offret 2013Bachelor thesis
Wendel, KarolinaTillträde till urbana rum? En genusanalys av fysisk aktivitet i staden2014Bachelor thesis
Wendemu, Daxious MengistuDigital Methods for Reduction of IQ Imbalance in OFDM Systems2010
Wengle, SaraDokumentär om döden2004Bachelor thesis
Wennerdahl, JaneAn evaluation of a reward system as a "controlinstrument".2002Bachelor thesis
Wennstig, MatsAtt klara livets vardagsaktiviteter - Förändringen av fysisk och kognitiv funktionsförmåga hos personer med misstänkt eller diagnostiserad demens.2008Master thesis
Wenzel, SimoneOrganizations as Functioning Social Systems - A Review of Social Sustainability in Management and Organizational Research2014Master thesis
Wen, WeiPerformance Evaluating of some Methods in 3D Depth Reconstruction from a Single Image2009
Weréen, SaraMusik i demensvården2006Bachelor thesis
Wernersson, CamillaProjektarbete - ur ett meningsskapandeperspektiv2003Bachelor thesis
Wernersson, CamillaArbetsrelaterad identitet - om konstruktioner av maskulinitet och femininitet på en verkstad2004Master thesis
Wernersson, CeciliaIndividuell lönesättning som styrmedel - en jämförelse mellan praktiken och några teoretiskt fastställda faktorer.2002Bachelor thesis
Werner, CatharinaI väntan på att någon ska dö - Personers upplevelser av att vänta på en levertransplantation 2012
Werner, LinaLocus of Control och arbetstillfredsställelse hos män och kvinnor i privat och offentlig sektor2002Bachelor thesis
Wessel, LottaHur upplever personer med typ 2 diabetes mötet med diabetesvården?2006Bachelor thesis
Wessman, BjörnSmarta Hus: Nya behov och lösningar med participativ design2001Bachelor thesis
Wessman, BjörnVirtuella Communities: Sociala faktorer i digitala miljöer2002Master thesis
Wessman, MattiasWLAN Security: IEEE 802.11b or Bluetooth - which standard provides best security methods for companies?2004Bachelor thesis
Westberg, JacobLjuddesign för dynamiskt narrativ2014Bachelor thesis
Westblad, JoakimTrippelnarrativ2014Bachelor thesis
Westblom, MattiasFysisk robusthet i närsamhället - med Backlura som exempel1997Master thesis
Westcott, ShawnOrganizational Networks as Catalysts for Strategic Sustainable Development2008Master thesis
Westerberg, JoakimTransfer of American managers to Sweden2013Master thesis
Westerberg, Leif Almström RonnyPrestationsmätningssystem – och strategisk implementering i en professionell tjänsteorganisation2014Bachelor thesis
Westerberg, MarcusUpplevelser av bannerreklam på en nischad hemsida2006Bachelor thesis
Westerberg, Sofia MHow Diversity Influences the Work Process 2007Master thesis
Westergren, AnnaUpplevelser av att vara närstående till en person med Alzheimers sjukdom - Litteraturstudie baserad på självbiografiska verk2009Bachelor thesis
Westergården, AnnaUtformning av det taktila ledstråket - En studie i kopplingen mellan teori och praktik.2012Bachelor thesis
Westergården, AnnaOrientering och förflyttning i utomhusmiljö - En studie av användbarheten hos de naturliga ledytorna enligt personer med blindhet 2014
Westerholm, MadeleineThe Thermo Acoustic Heat Engine2002

Föregående | Nästa

 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen