Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Lars Carlsson; Johan Binnelid; Tobias Olsson , pp. 73. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2001.

The work

Författare / Author: Lars Carlsson, Johan Binnelid, Tobias Olsson
lars.mail@passagen.se, binnelid@hotmail.com, aqnia@hotmail.com
Titel / Title: Volatilitetens påverkan på företag inom IT/telekom
Abstrakt Abstract:

Författare: Johan Binnelid, Lars Carlsson, Tobias Olsson
Läsår: Vårterminen 2001
Handledare: Anders Hederstierna
Problem: Under vår tid på Blekinge Tekniska Högskola har vi upplevt ett volatilt börsklimat. Detta borde, enligt de teorier vi läst om, medföra en höjd kapitalkostnad, vilket innebär en minskad investeringsbenägenhet och därmed en vilja att förändra företagets kapitalstruktur. Vi var även intresserade av att se om det volatilia börsklimatet hade någon inverkan på företagens utdelningspolicy.
Syfte: Vårt syfte är att undersöka om den systematiska risken på Stockholmsbörsen har förändrats under perioden 1998-2000 och i så fall vilka effekter detta har fått för företagen inom IT/telekombranschen med fokus på investeringsbenägenhet, kapitalstruktur och utdelningspolicy.
Metod: Vi har valt att studera fem olika företag inom IT/telekombranschen. Vår undersökning har bestått av att vi först beräknat den systematiska risken samt aktieägarnas avkastninskrav för respektive företag och sedan genomfört intervjuer med nyckelpersoner hos bolagen.
Slutsats: De företag vi undersökt låter generellt sett inte aktieägarnas avkastningskrav påverka den egna verksamheten. Företagen eftersträvar istället flexibilitet för att uppnå långsiktig lönsamhet och därmed skapa aktieägarvärde. Överlag kan man säga att företagen inte låter det volatila börsklimatet påverka investeringsbenägenheten. Ingen av de undersökta företagen försöker optimera kapitalstrukturen. Vad det gäller företagens utdelningspolicys, påverkas dessa inte alls av ett mer volatilt börsklimat.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: Volatilitet, Systematisk risk, Kapitalkostnad, Investeringsbenägenhet, Kapitalstruktur, Utdelningspolicy

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anders Hederstierna
ahe@iem.bth.se
Examinator / Examiner: Anders Hederstierna, Thomas Michel
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.iem.bth.se/
Anmärkningar / Comments:

Lars Carlsson mobil: 0709-686295
Johan Binnelid mobil: 0703-403802
Tobias Olsson mobil: 0709-7204226