Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Robin de Blanche , pp. 31. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Robin de Blanche
robindeblanche@gmail.com
Titel / Title: En liten del av 80-talet
Översatt titel / Translated title: A piece of the 80's
Abstrakt Abstract:

Är det möjligt att arbeta med grafik från 1980-talet för att forma om och lansera på nytt?
Kan man komma bort ifrån klyschor och retro stil för att visa upp en modern syn på 1980-talets stil som går att använda i dag?

Design finns överallt runt omkring oss, det är en del av våra liv och en beståndsdel som ständigt ändras av medias rörliga plattform. Den ständiga förändring som design för med sig blir många gånger ifrågasatt och diskuterad inom mediebranschen. Ofta kommer rätt och fel upp som begrepp inom design om vad som fungerar eller inte, begrepp som jag i mitt arbete lyfter fram och arbetar kring.

Genom olika manipulationer och arbete med digital grafik, som pålägg av texturer och färg/form på fotografier, visar mitt arbete en bildserie som är skapad med färg och form från 1980-talet. En bildserie som är framtagen för att få svaret på om det går att lansera gammal grafik på nytt och få det accepterat i dagens mediala samhälle.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology
Samhällsvetenskap - Social Sciences\Education
Nyckelord / Keywords: 1980-talet, tetro, neon, graffiti

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8mel3f
Program:/ Programme Digital bildproduktion
Registreringsdatum / Date of registration: 10/07/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Simon Gustavsson
Examinator / Examiner: Peter Giger
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: houn-8mel3f_deblanch.pdf (6042 kB, öppnas i nytt fönster)